Konfigurace klientských oznámení týkajících se prevenci vniknutí a omezení zneužití paměti

Ve výchozím nastavení se oznámení zobrazují v klientských počítačích, pokud klient zjistí události narušení a omezení zneužití paměti. Pokud jsou tato oznámení povolena, zobrazí se jako standardní zpráva. Pro oznámení IPS můžete ke standardní zprávě přidat vlastní text.
 1. Konfigurace klientských oznámení týkajících se prevenci vniknutí a omezení zneužití paměti
 2. V konzole klepněte na možnost
  Klienti
  a v části
  Klienti
  vyberte skupinu.
 3. Na kartě
  Zásady
  v části
  Zásady a nastavení specifická pro umístění
  rozbalte u umístění položku
  Nastavení specifická pro umístění
  .
 4. Vpravo od položky
  Nastavení kontroly uživatelského rozhraní klienta
  klepněte na položku
  Úlohy
  a následně
  Upravit nastavení
  .
 5. V dialogovém okně
  Nastavení řízení uživatelského rozhraní klienta pro
  název skupiny
  klikněte na možnost
  Řízení serveru
  nebo
  Smíšené řízení
  .
 6. Vedle položky
  Smíšené řízení
  nebo
  Řízení serveru
  klepněte na možnost
  Přizpůsobit
  .
  Pokud klepnete na možnost
  Smíšené řízení
  , na kartě
  Nastavení klientského řízení / řízení serveru
  vedle možnosti
  Zobrazit/skrýt oznámení o prevenci narušení
  klepněte na možnost
  Server
  . Poté klepněte na kartu
  Nastavení uživatelského rozhraní klienta
  .
 7. V dialogovém okně nebo na kartě
  Nastavení uživatelského rozhraní klienta
  klepněte na tlačítko
  Zobrazit oznámení prevence narušení a omezení zneužití paměti
  .
 8. Chcete-li při zobrazení oznámení povolit zvukový signál, klepněte na možnost
  Používat při upozornění uživatelů zvukový signál
  .
 9. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 10. Klikněte na tlačítko
  OK
  .