Vytváření výjimek pro signatury IPS

Pomocí výjimek měníte chování signatur IPS Symantec.
Na počítačích se systémy Windows nebo Mac můžete změnit akci, kterou klient provede, když IPS rozpozná signaturu sítě. Můžete také změnit nastavení, zda klient protokoluje událost v protokolu zabezpečení.
Na počítačích se systémem Windows chování signatur prohlížeče společnosti Symantec změnit nelze; na rozdíl od signatur sítě, signatury prohlížeče neumožňují vlastní akce a nastavení protokolování. Můžete však vytvořit výjimku ze signatur prohlížeče, aby klienti signaturu ignorovali.
Když přidáte výjimku signatury prohlížeče, aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
zahrne signaturu do seznamu výjimek a automaticky nastaví akci na možnost
Povolit
a nastavení protokolu na možnost
Nezaznamenávat do protokolu
. Akci ani nastavení protokolu nelze upravit.
Chcete-li změnit chování vlastní signatury IPS, kterou jste vytvořili nebo importovali, upravte signaturu přímo. Vlastní signatury jsou podporovány pouze na počítačích se systémem Windows.
 1. Vytvoření výjimky pro signatury IPS
 2. V konzoli otevřete zásadu prevence narušení.
 3. V
  Nastavení systému Windows
  nebo
  Nastavení systému Mac
  klikněte na
  Výjimky
  a poté klikněte na
  Přidat
  .
  Seznam signatur je vytvářen na základě nejnovějšího obsahu aktualizace LiveUpdate staženého konzolou pro správu. U počítačů se systémem Windows se v případě, že server správy obsah ještě nestáhl, seznam objeví jako prázdný. U počítačů se systémem Mac seznam vždy obsahuje alespoň vestavěné signatury, které se na vaše Mac klienty nainstalují automaticky.
 4. V dialogovém okně
  Přidání výjimek prevence narušení
  vyfiltrujte signatury pomocí následující akce:
  • (Pouze systém Windows) Chcete-li zobrazit signatury v určité kategorii, vyberte z rozevíracího seznamu
   Zobrazit kategorii
   požadovanou možnost. Pokud vyberete možnost
   Ochrana prohlížeče
   , možnosti signatury se automaticky změní na volby
   Povolit
   a
   Nezaznamenávat do protokolu
   .
  • (Windows a Mac) Chcete-li zobrazit signatury zařazené k určité závažnosti, vyberte možnost z rozevíracího seznamu
   Zobrazit závažnost
   .
 5. Vyberte jednu nebo více signatur
  Chcete-li chování všech signatur sjednotit, klepněte na možnost
  Vybrat vše
  .
 6. Klikněte na tlačítko
  Další
  .
 7. V dialogovém okně
  Akce signatury
  vyberte následující možnosti a poté klikněte na tlačítko
  OK
  .
  • Nastavte možnost
   Akce
   na volbu
   Blokovat
   nebo
   Povolit
  • Nastavte možnost
   Protokol
   na volbu
   Zaznamenávat provoz do protokolu
   nebo
   Nezaznamenávat provoz do protokolu
   .
  Tyto možnosti platí pouze pro signatury sítě. V případě signatur prohlížeče klikněte na tlačítko
  OK
  .
  Chcete-li vrátit chování signatury zpět na původní chování, vyberte signaturu v seznamu
  Výjimky
  a poté klikněte na tlačítko
  Odstranit
  .
 8. Kliknutím na tlačítko
  OK
  uložíte změny v zásadě.