Vytvoření seznamu vyloučených počítačů

Vyloučení hostitelé jsou podporováni pouze pro prevenci narušení sítě.
Můžete vytvořit seznam počítačů, u kterých klient neporovnává signatury útoku, nekontroluje prohledávání portů nebo nekontroluje útoky typu odepření služby. Prevence narušení ze sítě a ověření rovnocenného spojení umožňují provoz libovolných zdrojů z hostitelů v seznamu vyloučených hostitelů. Pomocí prevence narušení ze sítě a ověření rovnocenného spojení se i nadále hodnotí libovolný cílový provoz k hostitelům v seznamu. V seznamu je uveden příchozí i odchozí provoz, ale pouze u zdroje provozu. Vztahuje se pouze na vzdálené adresy IP.
Například můžete vyloučit počítače umožňující poskytovatelům služeb internetu prověřovat porty v síti kvůli zajištění souladu s dohodami o poskytování služeb. Můžete mít v síti také počítače, které chcete nastavit pro testování.
Můžete také vytvořit seznam počítačů, které povolují veškerý příchozí a odchozí provoz, pokud signatura systému IPS nezjistí útok. V takovém případě lze vytvořit pravidlo brány firewall, které povoluje všechny hostitele.
 1. Nastavení seznamu vyloučených počítačů
 2. V konzoli otevřete zásadu prevence narušení.
 3. Na stránce zásady klikněte na možnost
  Prevence narušení
  .
 4. Pokud položka
  Povolit vyloučené hostitele
  není zaškrtnutá, zaškrtněte ji a klikněte na tlačítko
  Vyloučení hostitelé
  .
 5. V dialogovém okně
  Vyloučení hostitelé
  zaškrtněte políčko
  Povoleno
  vedle jakékoli skupiny hostitelů, které chcete vyloučit z prevence narušení sítě.
 6. Chcete-li přidat hostitele, které chcete vyloučit, klepněte na tlačítko
  Přidat
  .
 7. V dialogovém okně
  Hostitel
  vyberte v rozevíracím seznamu jeden z následujících typů hostitelů:
  • Adresa IP
  • Rozsah adres IP
  • Podsíť
 8. Zadejte vhodnou informaci, která bude přiřazena k vybranému typu hostitele.
  Pokud chcete získat další informace o těchto možnostech, klikněte na možnost
  Nápověda
  .
 9. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 10. Opakujte kroky Chcete-li přidat hostitele, které chcete vyloučit, klikněte na tlačítko Přidat a Klikněte na tlačítko OK a přidejte do seznamu vyloučených počítačů další zařízení a počítače.
 11. Chcete-li upravit nebo odstranit některého z vyloučených hostitelů, vyberte řádek a klepněte na tlačítko
  Upravit
  nebo
  Odstranit
  .
 12. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 13. Po dokončení konfigurace zásady klepněte na tlačítko
  OK
  .