Úprava nastavení funkce SONAR v klientských počítačích

Pokud chcete snížit počet falešných poplachů, můžete změnit akce prováděné funkcí SONAR. Změnou akcí funkce SONAR můžete také upravit počet oznámení na zjištění, které se v klientských počítačích zobrazuje.
Po registraci této domény v cloudové konzoli se vedle některých možností zobrazí ikona cloudu. Pokud je aktuálně platná zásada intenzivní ochrany, zásada přepíše tyto možnosti pouze v klientech verze 14.0.1.
 1. Úprava nastavení funkce SONAR na klientských počítačích
 2. V zásadách ochrany před viry a spywarem vyberte možnost
  SONAR
  .
 3. Ujistěte se, že je zaškrtnuta možnost
  Povolit ochranu SONAR
  .
  Když je povolena ochrana SONAR, automaticky se zapne zjišťování podezřelého chování. Zjišťování podezřelého chování nelze vypnout, když je povolena ochrana SONAR.
 4. V části
  Podrobnosti prověřování
  změňte akce prováděné v případě zjištění vysokého nebo nízkého rizika pomocí heuristické analýzy.
  U hrozeb představujících nízké riziko můžete povolit agresivní režim. Tato nastavení zvyšují citlivost funkce SONAR v oblasti nízkého rizika. Může však dojít ke zvýšení počtu falešných poplachů.
 5. Případně můžete změnit nastavení oznámení, která se v klientských počítačích zobrazují.
 6. V části
  Události změn systému
  změňte akci na
  Byla zjištěna změna serveru DNS
  nebo
  Byla zjištěna změna hostitelského souboru
  .
  Akce
  Výzva
  může způsobit zobrazení mnoha upozornění na klientských počítačích. Jakákoli akce kromě
  Ignorovat
  může zapříčinit vytvoření velkého počtu událostí protokolu v konzole a e-mailových upozornění správců.
  Pokud budete chtít jako akci vybrat možnost
  Blokovat
  , může v klientských počítačích dojít k blokování důležitých aplikací.
  Pokud např. vyberete akci
  Blokovat
  u podmínky
  Byla zjištěna změna serveru DNS
  , může docházet k blokování klientů VPN. Pokud vyberete akci
  Blokovat
  u podmínky
  Byla zjištěna změna hostitelského souboru
  , můžete způsobit blokování aplikací, které vyžadují přístup k hostitelskému souboru. Pomocí výjimky změny souboru serverů DNS nebo hostitelů můžete povolit určité aplikaci provádět změny souboru serverů DNS nebo hostitelů.
 7. V části
  Zjišťování podezřelého chování
  změňte akce prováděné v případě zjištěného vysokého nebo nízkého rizika.
  Pokud je zakázána ochrana SONAR, můžete zjišťování podezřelého chování rovněž povolit nebo zakázat.
 8. Klikněte na tlačítko
  OK
  .