Změna nastavení ochrany před změnami

Ochrana před změnami poskytuje aplikacím společnosti Symantec spuštěným na serverech a v klientech ochranu v reálném čase. Brání jiným procesům než procesům aplikací Symantec, jako například červům, trojským koním, virům a bezpečnostním rizikům, v ovlivňování prostředků aplikace Symantec. Klienta můžete nakonfigurovat tak, aby pokusy o změnu prostředků aplikace společnosti Symantec blokoval nebo protokoloval. Můžete také vytvořit výjimky pro aplikace, které ochrana před změnami zjistí.
Nastavení ochrany před změnami se provádí globálně pro vybranou skupinu.
 1. Změna nastavení ochrany před změnami
 2. V konzoli klikněte na možnost
  Klienti
  .
 3. Na kartě
  Zásady
  v části
  Nastavení
  klikněte na položku
  Obecné nastavení
  .
 4. Na kartě
  Ochrana před změnami
  zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí možnosti
  Chránit bezpečnostní software Symantec před změnami nebo vypnutím
  .
 5. V seznamu pod položkou
  Akce, které se provedou, pokud se aplikace pokusí změnit nebo vypnout bezpečnostní software Symantec
  , vyberte jednu z akcí protokolu:
 6. Klikněte na tlačítko
  OK
  .