Provádění úkolů společných pro všechny zásady

Vaše zásady zabezpečení definují, jak technologie ochrany chrání vaše počítače před známými a neznámými hrozbami.
Zásady zabezpečení produktu
Symantec Endpoint Protection
lze spravovat mnoha způsoby. Můžete například vytvořit kopie zásad zabezpečení a ty pak upravovat pro konkrétní potřeby. Můžete uzamknout a odemknout určitá nastavení, aby je uživatelé nemohli změnit na klientském počítači.
Úlohy společné pro všechny zásady
Úloha
Popis
Přidání zásady
Pokud nechcete používat jednu z výchozích zásad, můžete přidat novou zásadu.
Můžete přidat sdílené i nesdílené zásady.
Pokud na stránce
Zásady
přidáte nebo upravíte sdílené zásady, je třeba je také přiřadit ke skupině nebo umístění. Jinak se tyto zásady neprojeví.
Uzamčení a odemčení nastavení zásad
Uživatelům klientů můžete povolit nebo zabránit v konfiguraci některých nastavení zásad a nastavení uživatelských rozhraní.
Úprava zásad
Můžete změnit nastavení stávající zásady. Ochranu počítačů můžete zvýšit nebo snížit úpravou zásad zabezpečení. Nemusíte znovu přiřazovat upravenou zásadu, pokud nezměníte přiřazení skupině.
Přiřazení zásady
Chcete-li použít určitou zásadu, je nutné ji přiřadit jedné nebo více skupinám či umístěním.
Testování zásady
Společnost Symantec doporučuje novou zásadu před jejím použitím vždy nejprve vyzkoušet v pracovním prostředí.
Aktualizace zásad v klientech
V závislosti na dostupné šířce pásma můžete klienta nastavit pro použití režimu odesílání nebo stahování (metoda aktualizace zásad).
Nahrazení zásad
Můžete nahradit sdílené zásady jinými sdílenými zásadami. Můžete nahradit sdílenou zásadu buď pro všechna, nebo pro jedno umístění.
Kopírování a vkládání zásad
Místo přidání nové zásady můžete zkopírovat stávající zásadu a použít ji jako základ pro novou zásadu.
Zásady můžete zkopírovat a vložit na stránce
Zásady
, nebo na kartě
Zásady
na stránce
Klienti
.
Také můžete zkopírovat všechny zásady ve skupině a vložit je do jiné skupiny (z karty
Zásady
na stránce
Klienti
).
Převod sdílené zásady na nesdílenou zásadu
Můžete kopírovat obsah sdílené zásady a z tohoto obsahu vytvořit nesdílenou zásadu.
Kopírování umožňuje změnit obsah sdílené zásady v jednom umístění namísto ve všech umístěních. Kopírování přepíše stávající nesdílenou zásadu.
Stávající sdílenou zásadu lze převést na nesdílenou zásadu, pokud zásada již neplatí pro všechny skupiny nebo umístění. Po dokončení převodu se převedená zásada s novým názvem zobrazí v části Zásady a nastavení specifická pro umístění.
Export a import zásad
Pokud chcete stávající zásady použít na jiném umístění nebo serveru pro správu, můžete je exportovat. Potom můžete zásadu importovat a použít na skupinu nebo pro určité umístění.
Odebrání zásady
Pokud odstraníte zásady, aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
je odebere z databáze. Pokud již nechcete používat určité zásady, ale nechcete je vymazat, můžete je odebrat.
Můžete odebrat jakýkoliv typ zásady kromě
zásad ochrany před viry a spywarem
a
zásad nastavení aktualizace LiveUpdate
.
Odstranění zásad
Pokud je zásada přiřazena jedné či více skupinám a umístěním, nebude možné ji odstranit, dokud nezrušíte její přiřazení ze všech skupin a umístění. Zásadu můžete také nahradit jinou zásadou
Zkontrolujte, jestli klient má nejnovější zásadu
Můžete zkontrolovat, zda klient má nejnovější zásadu. Pokud ne, zásadu můžete aktualizovat ručně na klientovi.