Sdílené a nesdílené zásady

Zásady mohou být sdílené nebo nesdílené. Zásada je sdílena, pokud ji použijete pro více než jednu skupinu nebo lokaci. Pokud vytváříte sdílené zásady, můžete je snadno upravovat a nahrazovat ve všech skupinách a umístěních, která je používají. Sdílené zásady můžete používat na úrovni skupiny Moje společnost nebo je možné zásady převést na nižší úroveň skupiny a podskupiny. Můžete mít více sdílených zásad.
Pokud potřebujete zvláštní zásadu pro určitou skupinu nebo lokaci, vytvořte jedinečnou zásadu. Tuto jedinečnou nesdílenou zásadu přiřaďte jedné skupině nebo lokaci. Pro jednu lokaci můžete mít pouze jednu zásadu z každého typu zásad.
Zde jsou příklady některých možných scénářů:
  • Skupina uživatelů finančního oddělení potřebuje připojení k podnikové síti z různých umístění podle toho, zda se nachází v kanceláři nebo doma. Možná bude třeba použít pro tuto skupinu odlišné zásady brány firewall s vlastní sadou pravidel a nastavení pro každé umístění.
  • Například vzdálení uživatelé obvykle používají síťové připojení DSL nebo ISDN, u kterých může být vyžadováno spojení VPN. Jiní vzdálení uživatelé mohou vyžadovat telefonické připojení do podnikové sítě. Zaměstnanci obchodních a marketingových skupin mohou také chtít používat bezdrátové připojení k síti. Každá z těchto skupin může vyžadovat vlastní zásady brány firewall pro umístění, ze kterých se připojují k podnikové síti.
  • Můžete implementovat omezující zásady týkající se instalace necertifikovaných aplikací na většině pracovních stanic zaměstnanců, aby byla podniková síť chráněna před útoky. Skupina IT může vyžadovat přístup k dalším aplikacím. Proto by pro skupinu IT měly platit méně omezující zásady zabezpečení, než jaké platí pro běžné zaměstnance. V takovém případě můžete vytvořit odlišné zásady brány firewall pro skupinu IT.
Zásady sdílené ve skupinách nebo umístěních jsou obvykle přidávány na stránce
Zásady
nebo na kartě
Zásady
. Na stránce
Klienti
můžete přidat jakékoli zásady, které nejsou sdíleny skupinami a platí pouze v konkrétním umístění. Pokud se rozhodnete přidat nové zásady na stránce
Klienti
, můžete tak učinit následujícími způsoby: