Přiřazení zásady ke skupině nebo umístění

Zásadu klientskému počítači přiřazujete pomocí skupiny. Každá skupina má právě jednu zásadu od každého typu ochrany, která se jí vždy přiřazuje. Obvykle se vytváří samostatné skupiny pro klienty s různými platformami. Pokud umístíte klienty s různými platformami do stejné skupiny, jednotlivé platformy klientů ignorují nastavení, která se na ně nevztahují.
Nepřiřazené zásady nebudou staženy do klientských počítačů ve skupinách a umístěních. Když zásadu nepřiřadíte při jejím přidání, můžete ji přiřadit ke skupinám a umístěním později. Zásadu můžete také později přiřadit jiné skupině nebo umístění.
Zásady zabezpečení se přiřazují skupinám počítačů takto:
 • Při počáteční instalaci jsou nadřazené skupině
  Moje společnost
  přiřazeny výchozí zásady zabezpečení.
 • Zásady zabezpečení v nadřazené skupině
  Moje společnost
  se automaticky přiřazují všem nově vytvořeným podřízeným skupinám. Nově vytvořené podřízené skupiny ve výchozím nastavení přebírají vlastnosti ze skupiny
  Moje společnost
  .
  Nové skupiny vždy přebírají vlastnosti od nejbližší nadřazené skupiny. Při vytvoření hierarchie podřízených skupin bude každá z nich přebírat vlastnosti od nejbližší nadřazené skupiny, nikoliv od té, která je v hierarchii nejvýše.
 • Zásadu ve skupině vyměníte přiřazením jiné zásady stejného typu. Zásadu, která je přiřazena nadřazené skupině
  Moje společnost
  nebo kterékoliv podřízené skupině, můžete vyměnit.
Ikony zobrazují následující informace:
Ikony zásad
Ikona
Popis
Skupina, ke které není přiřazena zásada
Skupina, ke které je přiřazena zásada. Text je tučný.
Umístění, ke kterému není přiřazena zásada
Umístění, ke kterému je přiřazena zásada. Text je tučný.
Umístění, které je podřízeno nadřazené skupině a není k němu přiřazena žádná zásada
Umístění, které je podřízeno nadřazené skupině a je k němu přiřazena zásada
 1. Přiřazení zásady ke skupině nebo umístění
 2. V konzoli klikněte na možnost
  Zásady
  >
  typ zásad
  .
 3. Na stránce
  Zásady
  vyberte zásadu a klikněte na možnost
  Přiřazení zásady
  .
 4. V dialogovém okně
  Přiřazení zásady
  vyberte skupiny nebo umístění a klikněte na možnost
  Přiřadit
  .
 5. Potvrďte kliknutím na tlačítko
  OK
  .