Převod sdílené zásady na nesdílenou zásadu

Můžete kopírovat obsah sdílené zásady a z tohoto obsahu vytvořit nesdílenou zásadu. Kopírování umožňuje změnit obsah sdílené zásady v jednom umístění namísto ve všech umístěních. Kopírování přepíše stávající sdílenou zásadu.
Po dokončení převodu se převedená zásada s novým názvem zobrazí v části
Zásady a nastavení specifická pro umístění
. Nesdílené zásady se však na stránce
Zásady
pro typ zásad nezobrazí, pokud je nezkopírujete ze stránky
Klienti
> karta
Zásady
na stránku
Zásady
.
 1. Převod sdílené zásady na nesdílenou zásadu
 2. V konzoli klikněte na možnost
  Klienti
  .
 3. Na stránce
  Klienti
  v části
  Klienti
  vyberte skupinu, pro kterou chcete převést zásadu.
 4. V podokně spojeném se skupinou vybranou v předchozím kroku klepněte na možnost
  Zásady
  .
 5. Na kartě
  Zásady
  zrušte zaškrtnutí pole
  Převzít zásady a nastavení z nadřazené skupiny
  název skupiny
  .
  Přebírání je pro tuto skupinu nutné zakázat. Pokud volbu dědění nezrušíte, nebude možné zásadu nahradit.
 6. V části
  Zásady a nastavení specifická pro umístění
  vyhledejte název umístění a konkrétní zásadu, kterou chcete převést.
 7. Vedle konkrétní zásady klepněte na položku
  Úlohy
  a poté klepněte na možnost
  Převést na nesdílené zásady
  .
 8. V dialogovém okně
  Přehled
  upravte název a popis zásady.
 9. Podle potřeby upravte další nastavení zásady.
 10. Klikněte na tlačítko
  OK
  .