Kopírování a vkládání zásad na stránce
Klienti

Místo přidání nové zásady můžete zásady kopírovat a vkládat. Sdílenou nebo nesdílenou zásadu můžete kopírovat na stránce
Klienti
.
 1. Pokud chcete na stránce
  Klienti
  zkopírovat zásadu, klikněte v konzoli na možnost
  Klienti
  .
 2. Na stránce
  Klienti
  v části
  Klienti
  vyberte skupinu, pro kterou chcete zásadu kopírovat.
 3. Na kartě
  Zásady
  v části
  Zásady a nastavení specifická pro umístění
  vyhledejte název umístění, ze kterého chcete zásadu kopírovat.
 4. Vyhledejte pro umístění určitou zásadu, kterou chcete kopírovat.
 5. Klepněte na nabídku
  Úlohy
  vpravo od zásady a potom klepněte na tlačítko
  Kopírovat
  .
 6. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 7. Pokud chcete vložit zásadu na stránku
  Klienti
  , klikněte v konzoli na možnost
  Klienti
  .
 8. Na stránce
  Klienti
  v části
  Klienti
  vyberte skupinu, pro kterou chcete vložit zásadu.
 9. Na kartě
  Zásady
  zrušte označení pole
  Převzít zásady a nastavení z nadřazené skupiny "
  .
  název skupiny
  "
  .
  Přebírání je pro tuto skupinu nutné zakázat. Pokud nezrušíte zaškrtnutí možnosti pro převzetí, nebude možné zásadu vložit.
 10. V části
  Zásady a nastavení specifická pro umístění
  vyhledejte název umístění, ze kterého chcete vložit zásadu.
 11. Vyhledejte konkrétní zásadu platnou pro toto umístění, kterou chcete vložit.
 12. Vpravo od zásady klepněte na položku
  Úlohy
  a potom klepněte na položku
  Vložit
  .
 13. Jakmile budete dotázáni, zda chcete existující zásadu přepsat, klepněte na možnost
  Ano
  .