Export a import jednotlivých zásad aplikace Endpoint Protection

Zásady můžete exportovat a importovat namísto jejich opakovaného vytváření. Všechna nastavení přiřazená k zásadě budou automaticky exportována.
Export zásady může být nutný v následujících případech:
 • aktualizace serveru pro správu ze staršího vydání na nové, kdy chcete do nového serveru pro správu přenést zásady vytvořené dříve,
 • export zásady pro použití v jiné lokaci.
Zásady můžete exportovat a importovat jednotlivě. Po exportu souboru jej můžete importovat a použít na skupinu nebo jen na umístění. Sdílené nebo nesdílené zásady pro určité umístění můžete exportovat na stránce
Klienti
.
 1. Chcete-li exportovat jednu zásadu ze stránky
  Zásady
  , klikněte v konzoli na položku
  Zásady
  .
 2. Na stránce
  Zásady
  v části
  Zásady
  klikněte na typ zásad, který chcete exportovat.
 3. V podokně
  Zásady
  typ zásady
  vyberte konkrétní zásadu, kterou chcete exportovat.
 4. Na stránce
  Zásady
  v části
  Úlohy
  klikěte na položku
  Exportovat zásady
  .
 5. V dialogovém okně
  Export zásad
  vyhledejte adresář, do kterého chcete soubory zásady exportovat, a poté klepněte na položku
  Exportovat
  .
 6. Pokud chcete ze stránky
  Klienti
  exportovat sdílené nebo nesdílené zásady, klikněte v konzoli na možnost
  Klienti
  .
 7. V části
  Klienti
  zvolte skupinu, ze které chcete zásadu exportovat.
 8. Na kartě
  Zásady
  zrušte zaškrtnutí políčka
  Převzít zásady a nastavení od nadřazené skupiny „
  název skupiny
  .
  Přebírání je pro tuto skupinu nutné zakázat. Pokud výběr převádění nezrušíte, nebude možné zásadu exportovat.
 9. V části
  Zásady a nastavení specifická pro umístění
  vyhledejte název umístění, ze kterého chcete zásadu exportovat.
 10. Vyhledejte konkrétní zásadu platnou pro toto umístění, kterou chcete exportovat.
 11. Vpravo od zásady klepněte na položku
  Úlohy
  a poté na
  Export zásad
  .
 12. V dialogovém okně
  Export zásad
  vyhledejte složku, do níž chcete zásadu exportovat.
 13. V dialogovém okně
  Export zásad
  klikněte na položku
  Exportovat
  .
 14. Chcete-li importovat jednu zásadu, klikněte v konzoli na položku
  Zásady
  .
 15. Na stránce
  Zásady
  v části
  Zásady
  klepněte na typ zásad, který chcete importovat.
 16. V podokně
  Zásady
  typ zásady
  klikněte na zásadu, kterou chcete importovat.
 17. Na stránce
  Zásady
  v části
  Úlohy
  klikněte na položku
  Importovat
  typ zásad
  zásadu
  .
 18. V dialogu
  Importovat zásadu
  vyhledejte soubor zásady, kterou chcete importovat a klepněte na tlačítko
  Importovat
  .