Monitorování aplikací a služeb, které jsou spuštěny na klientských počítačích

Klient pro systém Windows monitoruje a sbírá informace o aplikacích a službách spuštěných v jednotlivých počítačích. Můžete klienta nakonfigurovat tak, aby informace sbíral do seznamu a tento seznam odesílal na server pro správu. Seznam aplikací a jejich charakteristik se nazývá zjištěné aplikace.
Tyto informace můžete použít ke zjišťování, jaké aplikace spouštějí vaši klienti. Tyto informace můžete také použít, když potřebujete zjistit údaje o aplikacích v následujících oblastech:
  • Zásady brány firewall
  • Zásady řízení aplikací a zařízení
  • Technologie SONAR
  • Zásady integrity hostitele
  • Sledování síťových aplikací
  • seznamy otisků souboru
Klienti systémů Linux a Mac nemonitorují aplikace a služby spuštěné v těchto počítačích.
Můžete provést několik úloh pro nastavení a použití známých aplikací.
Kroky pro spuštění monitorování aplikací
Kroky
Popis
Povolit známé aplikace
Nastavte server pro správu na získávání informací o aplikacích, které spustí klientské počítače.
Hledání aplikací
Můžete použít různé nástroje pro hledání aplikací, které klientské počítače spustí. Můžete vyhledávat podle kritérií založených na aplikacích nebo počítačích. Můžete například zjistit, jakou verzi aplikace Internet Explorer používají jednotlivé klientské počítače.
Výsledky hledání aplikací si můžete uložit pro další použití.
V některých zemích nemusí být podle místního právního řádu povoleno nástroj zjištěné aplikace za určitých okolností používat, například k získávání informací o používání aplikací z přenosného počítače, když se zaměstnanec přihlásí k firemní síti z domova pomocí firemního přenosného počítače. Před použitím tohoto nástroje prosím potvrďte, že je jeho použití pro vaše účely povoleno právními předpisy vaší země. Není-li povoleno, postupujte prosím podle instrukcí pro deaktivaci nástroje.