Vyhledávání informací o získaných aplikacích spuštěných počítači

Jakmile server pro správu obdrží od klientů seznam získaných aplikací, můžete zadávat dotazy a zjišťovat o těchto aplikacích podrobnosti. Můžete například najít všechny klientské počítače, které používají neautorizovanou aplikaci. Následně můžete vytvořit pravidlo brány firewall, které tuto aplikaci na klientském počítači zablokuje. Dalším příkladem může být aktualizace všech klientských počítačů pro použití aktuální verze aplikace Microsoft Word. Úkol
Hledat aplikace
můžete spustit z jakéhokoli typu zásady.
Klient systému Mac nesleduje aplikace a služby spuštěné v počítačích se systémem Mac.
Aplikaci lze vyhledávat následujícími způsoby:
 • Podle aplikace.
  Vyhledáváni můžete omezit na určité aplikace nebo podrobnosti aplikace, jako je název, neopakovatelný identifikátor souboru, cesta, velikost, verze nebo čas poslední změny.
 • Podle klienta nebo klientského počítače.
  Je možné vyhledávat aplikace, které používá konkrétní uživatel nebo jsou spouštěny v konkrétním počítači. Můžete například vyhledávat adresu IP počítače.
Také můžete vyhledávat názvy aplikací přímo v zásadě brány firewall a následně je použít v pravidle brány firewall.
Informace v okně
Hledat
se nezaznamenávají, dokud nepovolíte funkci, která udržuje přehled o všech aplikacích spuštěných klienty. Můžete přejít na stránku
Klienti
, otevřít dialogové okno
Nastavení komunikace
a pro každou skupinu nebo umístění tuto funkci povolit.
 1. Postup hledání informací o aplikacích spuštěných počítači:
 2. V konzoli klikněte na možnost
  Zásady
  .
 3. Na stránce
  Zásady
  v části
  Úlohy
  kliepněte na položku
  Hledat aplikace
  .
 4. V dialogovém okně
  Hledat aplikace
  napravo od pole
  Hledat aplikace v umístění
  klikněte na tlačítko
  Procházet
  .
 5. V dialogovém okně
  Vybrat skupinu nebo umístění
  vyberte skupinu klientů, jejichž aplikace chcete zobrazit, a klepněte na tlačítko
  OK
  .
  Nelze zadat více skupin současně.
 6. Ujistěte se, že je zaškrtnuta možnost
  Hledat podskupiny
  .
 7. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li vyhledávat podle informací o uživateli nebo počítači, klepněte na položku
   Podle informací o klientovi nebo počítači
   .
  • Chcete-li vyhledávat podle aplikace, klepněte na položku
   Podle aplikací
   .
 8. Klikněte do buňky
  Pole pro vyhledávání
  a poté ze seznamu vyberte kritéria vyhledávání.
  Buňka Pole pro vyhledávání zobrazuje kritéria možnosti, kterou jste vybrali. Podrobné informace o těchto kritériích zobrazíte klepnutím na položku
  Nápověda
  .
 9. Klepněte do prázdné buňky pod buňkou Operátor porovnání a poté vyberte jeden z operátorů.
 10. Klepněte do prázdné buňky pod buňkou Hodnota a poté vyberte nebo zadejte hodnotu.
  V závislosti na kritériích, která jste zvolili v buňce Pole pro vyhledávání, může buňka Hodnota nabízet formát nebo hodnotu z rozevíracího seznamu.
 11. Chcete-li přidat další kritéria vyhledávání, klepněte do druhého řádku a zadejte informace do buněk Pole pro vyhledávání, Operátor porovnání a Hodnota.
  Pokud zadáte více než jeden řádek vyhledávacích kritérií, pokusí se dotaz nalézt shodu se všemi podmínkami.
 12. Klikněte na tlačítko
  Hledat
  .
 13. V tabulce Výsledky dotazu proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Další řádky a sloupce zobrazíte klepnutím na šipky posuvníku.
  • Další obrazovky s informacemi zobrazíte klepnutím na tlačítka
   Předchozí
   a
   Další
   .
  • Chcete-li zobrazit další informace o aplikaci, vyberte řádek a klepněte na položku
   Zobrazit podrobnosti
   .
  Výsledky se neuloží, pokud je neexportujete do souboru.
 14. Chcete-li odebrat výsledky dotazu, klepněte na tlačítko
  Vymazat vše
  .
 15. Klikněte na tlačítko
  Zavřít
  .