Aktualizace zásad klienta

Pokud máte podezření, že klient nevyužívá nejnovějších zásad, můžete je v klientském počítači
Symantec Endpoint Protection
aktualizovat. Pokud klient neobdrží aktualizaci, mohl vzniknout problém s komunikací.
Prohlédněte si sériové číslo zásady a zkontrolujte, zda spravované klientské počítače mohou komunikovat se serverem pro správu.
Zásadu můžete aktualizovat pouze ručně na klientském počítači. Pokud vám nastavení zásad brání v otevření uživatelského rozhraní nebo ikony oznamovací oblasti, možná nebudete moci zásady ručně aktualizovat.
V aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
není k dispozici žádný příkaz, pomocí kterého lze ručně vyzvat klienta, aby aktualizoval zásady. Klient zkontroluje aktualizace zásad na základě jeho metody aktualizace v podobě režimu stahování nebo režimu odesílání.
Aktualizace zásad klienta v klientovi z hlavního panelu systému Windows:
 1. Na hlavním panelu systému Windows v oznamovací oblasti klikněte pravým tlačítkem na ikonu
  Symantec Endpoint Protection
  .
 2. Klikněte na možnost
  Aktualizovat zásady
  .
Aktualizace zásad klienta z uživatelského rozhraní klienta:
 1. V klientovi klepněte na možnost
  Nápověda > Řešení potíží
  .
 2. V dialogovém okně
  Řešení potíží
  v levém sloupci klepněte na možnost
  Správa
  .
 3. V panelu
  Správa
  v části
  Profil zásad
  klikněte na jednu z následujících možností:
 4. Kliknutím na položku
  Aktualizovat
  proveďte aktualizaci zásad přímo z konzole pro správu.
 5. Kliknutím na položku
  Importovat
  provedete import zásad pomocí zásad, které byly exportovány z konzole pro správu. Sledujte výzvu a vyberte soubor zásad k importu.