Místní oznámení zobrazující se v klientech se systémem Windows 8

Na počítačích se systémem Windows 8 se zobrazují místní oznámení v uživatelském rozhraní systému Windows 8 a na ploše systému Windows 8 s informacemi o zjištění malwaru a dalších důležitých událostech aplikace
Symantec Endpoint Protection
. Upozornění uživatelům poskytuje oznámení události v rámci uživatelského rozhraní systému Windows 8 nebo na ploše systému Windows 8 bez ohledu na to, které rozhraní uživatel právě využívá.
Místní upozornění na klientských počítačích lze povolit nebo zakázat.
Konfigurace systému Windows 8 také obsahuje nastavení umožňující oznámení zobrazit nebo skrýt. Místní oznámení aplikace
Symantec Endpoint Protection
se zobrazí pouze v případě, že systém Windows 8 je nastaven tak, aby oznámení zobrazil. V rámci uživatelského rozhraní systému Windows 8 v podokně
Nastavení
nebo
Změnit nastavení počítače
můžete zobrazit nebo skrýt oznámení aplikací. Další informace naleznete v dokumentaci pro uživatele systému Windows 8.
Pokud uživatel klepne na oznámení v uživatelském rozhraní systému Windows 8, zobrazí se plocha systému Windows 8. Po klepnutí na upozornění na ploše systému Windows 8 upozornění zmizí. V případě zjištění malwaru nebo bezpečnostních rizik může uživatel prohlížet související informace v dialogovém okně
Výsledky zjištění
na ploše systému Windows 8.
Jakmile aplikace
Symantec Endpoint Protection
upozorní systém Windows 8, že došlo k zjištění malwaru nebo bezpečnostního rizika ovlivňujícího aplikace ve stylu Windows 8, u pole s aplikací se zobrazí ikona. Pokud uživatel na pole klepne, zobrazí se obchod s aplikacemi Windows, kde může uživatel danou aplikaci znovu stáhnout.