Úprava prověřování kvůli zvýšení výkonu počítače

Podle výchozího nastavení jsou prověřování výskytu virů a spywaru prováděna tak, aby docházelo k co nejmenšímu dopadu na prostředky klientských počítačů. Úpravou některých nastavení prověřování však můžete výkon ještě dále zvýšit. Řada ze zde uvedených doporučení je užitečná v případě, kdy je aplikace
Symantec Endpoint Protection
spuštěna v prostředí hostitelského operačního systému nebo na virtuálním stroji (VM).
Úprava prověřování kvůli zvýšení výkonu počítačů se systémem Windows
Úloha
Popis
Úprava možností optimalizace a komprimovaných souborů u plánovaných prověřování a prověřování na požádání
U plánovaných prověřování a prověřování na vyžádání můžete upravit následující možnosti:
 • Změna možností optimalizace
  V rámci optimalizace prověřování můžete vybrat možnost
  Nejvyšší výkon aplikace
  . Pokud u prověřování nastavíte tuto možnost, prověřování bude možné spustit, ale bude probíhat pouze v době nečinnosti počítače. Pokud nastavíte u aktivního prověřování spuštění při obdržení nových definic a uživatel právě používá klientský počítač, prověřování může být odloženo až o 15 minut.
 • Změna počtu prověřovaných úrovní při prověřování komprimovaných souborů
  Výchozí úroveň je 3. Ke snížení doby potřebné k provedení prověřování můžete počet úrovní změnit na 1 nebo 2.
Použití obnovitelného prověřování
U počítačů v síti s velkými oddíly na disku můžete plánované prověřování nastavit jako obnovitelné.
Nabídka délky prověřování obsahuje informaci o období, po které bude prověřování probíhat. Pokud na konci tohoto období nebude prověřování dokončeno, bude obnoveno v době dalšího plánovaného prověřování. Až do dokončení kontroly celého oddílu bude prověřování obnoveno vždy v místě, kde naposledy skončilo. Možnosti pro dobu trvání prověřování se obvykle používá u serverů.
Obnovitelné prověřování není vhodné používat v případě podezření na přítomnost infekce v počítači. V takovém případě je vhodné provést úplné prověřování, které zkontroluje celý počítač. Obnovitelné prověřování není třeba používat v případě, kdy je možné prověřování dokončit rychleji, než jaká je stanovená doba.
Úprava nastavení funkce Auto-Protect
Úpravou určitých nastavení prověřování systému souborů funkcí Auto-Protect můžete zajistit zvýšení výkonu vašich klientských počítačů.
Můžete nastavit následující možnosti:
 • Mezipaměť souborů
  Ujistěte se, že je povoleno používání mezipaměti souborů (povoleno ve výchozím nastavení). Při povolení mezipaměti souborů si funkce Auto-Protect zaznamenává prověřené čisté soubory, které již poté znovu neprověřuje.
 • Nastavení sítě
  Povolíte-li prověřování s funkcí Auto-Protect na vzdálených počítačích, nezapomeňte povolit možnost
  Pouze při spouštění souborů
  .
Umožnění vynechávat důvěryhodné soubory u všech prověřování.
Prověřování na výskyt virů a spywaru obsahuje funkci Insight, která umožňuje vynechávat důvěryhodné soubory. Ve výchozím nastavení je funkce Insight povolena. U typů souborů, které prověřování vynechávají, můžete změnit úroveň důvěryhodnosti:
 • Důvěryhodné pro společnost Symantec a pro komunitu
  Tato úroveň umožňuje vynechávat soubory, které považuje za důvěryhodné společnost Symantec i komunita.
 • Důvěryhodné pro společnost Symantec
  Tato úroveň umožňuje vynechávat pouze soubory, které považuje za důvěryhodné společnost Symantec.
Generace náhodného času spuštění plánovaných prověřování
Ve virtuálním prostředí s několika zavedenými virtuálními stroji (VM) mohou současně spuštěná prověřování způsobit problémy s využitím prostředků. Na jednom serveru může být spuštěných např. 100 nebo více virtuálních strojů. Současné prověřování těchto virtuálních zařízení výrazně zatíží prostředky serveru.
Čas spuštění prověřování je možné nechat určit náhodně a omezit tak vytíženost serveru.
Použití sdílené mezipaměti služby Insight ve virtualizovaných prostředích
Sdílená mezipaměť služby Insight umožňuje neprověřovat opakované soubory, které aplikace
Symantec Endpoint Protection
označila za bezpečné. Sdílenou mezipaměť služby Insight je možné použít pro plánovaná a ruční prověřování v klientských počítačích. Sdílená mezipaměť služby Insight je samostatná aplikace, která se instaluje na serveru nebo ve virtuálním prostředí.
Zakázání rychlého spuštění ochrany před malwarem (ELAM)
Funkce ELAM aplikace
Symantec Endpoint Protection
spolupracuje s funkcí ELAM systému Windows, aby poskytla ochranu proti spouštění škodlivých ovladačů při startu.
Úprava prověřování kvůli zvýšení výkonu počítačů se systémem Mac
Úloha
Popis
Povolit prověřování v době nečinnosti
Platné u všech plánovaných prověřování u klientů v počítačích se systémem Mac.
Tato možnost nakonfiguruje spuštění plánovaných prověřování pouze v době nečinnosti počítače.
Úprava nastavení komprimovaných souborů
Platné u funkce Auto-Protect a prověřování na vyžádání.
Tuto možnost je možné povolit nebo zakázat, ale není možné určit adresářovou úroveň v komprimovaných souborech, po kterou bude prověřování probíhat.
Úprava prověřování kvůli zvýšení výkonu počítačů se systémem Linux
Úloha
Popis
Prověřovat podle typu složky
Výchozím nastavením je prověření všech typů složek. Můžete určit libovolnou z těchto možností:
Root, Home, Bin, Usr, Etc
a
Opt
. Pokud víte, že složka je bezpečná, můžete zrušit její zaškrtnutí v seznamu.
Prověřovat podle typu souboru
Výchozím nastavením je prověření všech souborů. Pokud víte, že daná přípona je bezpečná, můžete ji odebrat ze seznamu.
Prověřování souborů uvnitř komprimovaných souborů
Prověřování uvnitř komprimovaných souborů lze rozšířit až na tři úrovně. Ke snížení doby potřebné k provedení prověřování můžete počet úrovní změnit na 1 nebo 2.
Prověřování bezpečnostních rizik
Umožňuje zvolit, zda prověřit bezpečnostní rizika. Bezpečnostní rizika se aktualizují prostřednictvím služby LiveUpdate. Prověření bezpečnostních rizik zpomaluje prověřování, avšak zvyšuje zabezpečení. Výchozím nastavením je prověření bezpečnostních rizik. Chcete-li zvýšit výkon počítače, zrušte zaškrtnutí této možnosti.