Úprava možností funkce rychlého spuštění ochrany před malwarem
Symantec Endpoint Protection
(ELAM)

Aplikace
Symantec Endpoint Protection
poskytuje ovladač ELAM, který spolupracuje s ovladačem Microsoft ELAM, a zaručuje tak počítačům v síti zabezpečení již od jejich spuštění. Nastavení je podporováno v systému Microsoft Windows 8 a Windows Server 2012.
Ovladač ELAM aplikace
Symantec Endpoint Protection
představuje zvláštní druh ovladače, který se spustí jako první a ověří, zda ostatní ovladače pro spuštění neobsahují škodlivý kód. Jakmile ovladač nalezne ovladač pro spuštění, určí, zda je tento ovladač v pořádku, škodlivý nebo neznámý. Ovladač
Symantec Endpoint Protection
poté tyto informace odešle systému Windows, který se rozhodne, zda zjištěný ovladač povolit nebo blokovat.
Vytváření výjimek pro jednotlivá zjištění funkcí ELAM není možné, ale podle potřeby můžete vytvořit globální výjimku, se kterou budou všechny škodlivé ovladače zaznamenány jako neznámé. Podle výchozího nastavení mají neznámé ovladače oprávnění se načítat.
V případě některých zjištění funkcí ELAM vyžadujících nápravu může být zapotřebí spuštění nástroje Power Eraser. Nástroj Power Eraser je součástí nástroje Symantec Help.
Funkce Auto-Protect prověřuje všechny načtené ovladače.
 1. Postup úpravy možností ovladače ELAM aplikace
  Symantec Endpoint Protection
 2. V konzole
  Symantec Endpoint Protection Manager
  na kartě
  Zásady
  otevřete zásadu ochrany před viry a spywarem.
 3. V části
  Technologie ochrany
  vyberte možnost
  Ovladač ochrany SymELAM
  .
 4. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí pole
  Povolit rychlé spuštění ochrany před malwarem společnosti Symantec
  .
  Aby byla tato možnost k dispozici, je třeba aktivovat ovladač Windows ELAM. K prohlížení a úpravě nastavení ovladače Windows ELAM slouží editor zásad skupiny systému Windows nebo editor registru . Další informace naleznete v dokumentaci systému Windows
 5. Chcete-li se pouze protokolovat zjištění, vyberte v části
  Nastavení zjišťování
  možnost
  Zaznamenat zjištění jako neznámé, aby systém Windows povolil načtení ovladače
  .
 6. Klikněte na tlačítko
  OK
  .