Konfigurace skupin klientů na odesílání dotazů na hodnocení a dat na soukromé servery

Dotazy klientů ze skupiny na důvěryhodnost (vyhledávání Insight) můžete přesměrovat na soukromý intranetový server. Soukromým serverem může být zařízení s aplikací
Symantec Endpoint Detection and Response
nebo server Symantec Insight for Private Clouds, které samostatně zakoupíte a nainstalujete ve své síti.
Pro skupiny jsou k dispozici následující možnosti soukromého serveru:
 • Symantec Endpoint Detection and Response
  Servery
  Symantec EDR
  shromažďují data o zjištění klientů a provádějí forenzní analýzu. Používáte-li server
  Symantec EDR
  , odesílá aplikace
  Symantec Endpoint Protection
  všechny dotazy na hodnocení a většinu dat odesílaných klienty na server
  Symantec EDR
  . Server
  Symantec EDR
  tyto dotazy a data následně odesílá společnosti Symantec. Server
  Symantec EDR
  přijímá data ochrany před viry, technologie SONAR a systému IPS, ale nikoli data o hodnocení souborů. Data o hodnocení odesílá aplikace
  Symantec Endpoint Protection
  vždy přímo společnosti Symantec.
 • Symantec Insight for Private Clouds
  Tato možnost přesměruje dotazy na důvěryhodnost a odesílaná data klientů ve skupině na soukromý server služby Insight. Soukromý server Insight uloží kopii databáze důvěryhodnosti Symantec Insight. Dotazy na důvěryhodnost zpracovává soukromý server služby Insight, nikoli server služby Insight společnosti Symantec. Když používáte soukromý server služby Insight, klienti i nadále odesílají data o zjištěních společnosti Symantec. Soukromý server služby Insight se obvykle používá ve vnitřní síti, která není připojena k internetu. V takovém případě nemůže společnost Symantec od klientů přijímat žádná data.
Konfiguraci soukromých serverů můžete rovněž zkopírovat do dalších skupin klientů.
Chcete-li zajistit rovnoměrné zatížení sítě, můžete určit více soukromých serverů. Můžete také nastavit více skupin serverů pro převzetí služeb při selhání.
Pokud povolíte server EDR, zobrazí se stav připojení k serveru EDR v uživatelském rozhraní klienta a také v protokolech a zprávách v konzoli pro správu. . Aby mohl klient
Symantec Endpoint Protection
komunikovat se serverem EDR, musí v něm být spuštěna alespoň funkce Ochrana před viry a spywarem.
Pokud skupinám povolíte soukromé servery a určený soukromý server nebude k dispozici, nebudou klienti verze 12.1.5 a starší z těchto skupin moci používat servery společnosti Symantec. Klienti verze 12.1.5 a starší nemohou používat prioritní seznam a musí u nich být nastaveno používání jednoho serveru.
 1. Nastavení používání soukromého serveru skupinami klientů
 2. V konzole přejděte do části
  Klienti
  a vyberte skupinu, pro kterou chcete používat soukromý seznam serverů.
 3. Na kartě
  Zásady
  klepněte na položku
  Nastavení externí komunikace
  .
 4. Na kartě
  Soukromý cloud
  zaškrtněte políčko
  Povolit soukromým serverům správu mých dat
  .
 5. V závislosti na typu používaného serveru klikněte na přepínač
  Používat pro vyhledávání a odesílání Insight server Advanced Threat Protection
  nebo
  Používat pro vyhledávání Insight soukromé servery služby Insight
  .
  V prioritním seznamu by neměly být různé typy serverů.
 6. Pokud chcete, aby klienti odesílali dotazy na důvěryhodnost, data ochrany před viry a technologie SONAR na servery společnosti Symantec, zaškrtněte políčko
  Použít servery společnosti Symantec, pokud jsou soukromé servery nedostupné
  .
  Data o důvěryhodnosti souborů odesílají klienti vždy společnosti Symantec.
 7. V části
  Soukromé servery
  klikněte na položky
  Přidat > Nový server
  .
 8. V dialogu
  Přidat soukromý server
  vyberte protokol a poté jako adresu URL zadejte název hostitele.
 9. Zadejte číslo portu serveru.
 10. Chcete-li tento server označit jako jeden server pro klienty verze 12.1.5 a starší, zaškrtněte políčko
  Použít tento server jako soukromý server služby Insight pro klienty verze 12.1.5 a starší
  . Klienti verze 12.1.5 a starší nemohou používat seznam serverů. Je tedy třeba určit, jaký server mají starší verze klienta používat.
 11. Chcete-li přidat skupinu s prioritou, klikněte na položky
  Přidat > Nová skupina
  .
 12. Chcete-li nastavení použít pro další skupiny klientů, klikněte na tlačítko
  Kopírovat nastavení
  . Vyberte skupiny a umístění a klikněte na tlačítko
  OK
  .