Povolení nebo zakázání místních oznámení aplikace
Symantec Endpoint Protection
zobrazujících se v klientech se systémem Windows 8

Ve výchozím nastavení se v uživatelském rozhraní systému Windows 8 a na ploše systému Windows 8 zobrazují místní oznámení s informacemi o zjištěném malwaru a dalších důležitých událostech aplikace
Symantec Endpoint Protection
.
Uživatel může nahlédnout na plochu systému Windows a ověřit podrobnosti o události, která stála za vznikem oznámení. Po uživateli může být vyžadováno podniknout určité akce, jako například znovu stáhnout aplikaci. V některých případech však můžete chtít tato místní upozornění před uživateli skrýt. Povolit nebo zakázat tento typ oznámení je možné v rámci konfigurace aplikace
Symantec Endpoint Protection
.
Konfigurace systému Windows 8 také obsahuje nastavení umožňující oznámení zobrazit nebo skrýt. Oznámení aplikace
Symantec Endpoint Protection
se zobrazí pouze v případě, že systém Windows 8 je nastaven tak, aby oznámení zobrazil. V rámci uživatelského rozhraní systému Windows 8 v podokně
Nastavení
nebo
Změnit nastavení počítače
můžete zobrazit nebo skrýt oznámení aplikací. Další informace naleznete v dokumentaci pro uživatele systému Windows 8.
 1. Povolení nebo zakázání oznámení aplikace
  Symantec Endpoint Protection
  zobrazujících se v klientech se systémem Windows 8
 2. V konzole na kartě
  Klienti
  , na kartě
  Zásady
  v části
  Nastavení specifická pro umístění
  u položky
  Nastavení ovládání uživatelského rozhraní klienta
  klepněte na tlačítko
  Ovládání serveru
  .
 3. U položky
  Ovládání serveru
  klikněte na tlačítko
  Přizpůsobit
  .
 4. V dialogovém okně
  Nastavení uživatelského rozhraní klienta
  v části
  Obecné
  zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka
  Povolit místní upozornění systému Windows
  .
 5. Klikněte na tlačítko
  OK
  .