Jakým způsobem aplikace
Symantec Endpoint Protection
činí rozhodnutí v případě každého souboru pomocí serveru Symantec Insight

Společnost Symantec shromažďuje informace o souborech, které jsou přijímány od milionů uživatelů a ze sítě Global Intelligence Network. Shromážděné informace jsou k dispozici pro produkty společnosti Symantec v cloudu prostřednictvím serveru Symantec Insight. Server Symantec Insight poskytuje databázi hodnocení souborů a nejnovější definice virů a spywaru.
Produkty společnosti Symantec využívají server Insight k ochraně klientských počítačů před novými, cílenými a měnícími se hrozbami. Data jsou někdy nazývána jako data uložená v cloudu, jelikož se nenachází přímo v klientském počítači. Aplikace
Symantec Endpoint Protection
poslat serveru Insight žádost nebo dotaz k poskytnutí informací. Dotazy se označují jako vyhledávání hodnocení, vyhledávání v cloudu nebo vyhledávání Insight.
Hodnocení serverem Insight
Server Symantec Insight určuje u každého souboru úroveň rizika nebo hodnocení zabezpečení. Hodnocení se také označuje jako hodnocení souboru.
Sever Insight stanoví hodnocení bezpečnosti u souboru prozkoumáním následujících charakteristik souboru a jeho kontextu:
  • Zdroj souboru
  • Stáří souboru
  • Četnost výskytu souboru v komunitě
  • Ostatní postupy v oblasti bezpečnosti, např. míra, jakou soubor odpovídá malwaru
Vyhledávání Insight
Funkce prověřování v aplikaci
Symantec Endpoint Protection
využívají technologii Insight k učinění rozhodnutí v případě souboru nebo aplikace. Součástí ochrany před viry a spywarem je funkce Download Insight. Funkce Download Insight při rozhodování vyžaduje informace o hodnocení. Funkce SONAR při rozhodování také používá informace o hodnocení.
Nastavení funkce Vyhledávání Insight lze změnit na kartě
Klienti
. Přejděte k položce
Zásady > Nastavení > Externí komunikace > Odesílání dat z klientů
.
Nastavení funkce Vyhledávání Insight lze změnit. Přejděte k položce
Změnit nastavení > Správa klienta > Odeslané informace
.
Počínaje verzí 14 možnost Vyhledávání Insight u standardních klientů a klientů Embedded nebo VDI také umožňuje funkci Auto-Protect a plánovanému a ručnímu prověření vyhledat informace o hodnocení souborů spolu s definicemi v cloudu. Společnost Symantec doporučuje nechat možnost povolenou.
Funkce Download Insight, SONAR a prověřování virů a spywaru používají funkci Vyhledávání Insight ke zjišťování hrozeb. Společnost Symantec doporučuje funkci Vyhledávání Insight vždy povolit. Zakázáním vyhledávání dojde k deaktivaci funkce Download Insight a k omezení funkčnosti prověřování pomocí heuristické analýzy funkce SONAR a prověřování výskytu virů a spywaru.
Odeslání informací o hodnocení souboru
Klientský počítač odesílá informace o zjištěných položkách podle hodnocení standardně do střediska Symantec Security Response, kde je provedena další analýza. Tyto informace pomáhají zlepšovat databázi hodnocení na serveru Insight a nejnovější definice v cloudu. Čím více klientů informace odešle, tím užitečnější databáze s hodnocením může být.
Společnost Symantec doporučuje odesílání informací o zjištěních podle hodnocení povolit.