Správa prověřování v klientských počítačích

Spuštění některých prověřování probíhá podle výchozího nastavení automaticky. Podle potřeby je možné toto nastavení změnit nebo vytvořit vlastní plánované prověřování. Prověřování můžete také přizpůsobit nebo změnit míru ochrany, kterou budou na klientských počítačích zajišťovat.
Od verze 14 se při prověřování používá úplná sada definic z cloudu.
Úprava prověřování v klientských počítačích
Úloha
Popis
Kontrola typů prověřování a výchozího nastavení
Zkontrolujte nastavení prověřování. Podle potřeby můžete zkontrolovat výchozí nastavení a rozhodnout se, zda je třeba provést určité změny.
Vytvoření plánovaných prověřování a spuštění prověřování na vyžádání
Plánovaná prověřování a prověřování na požádání se používají k doplnění ochrany poskytované funkcí Auto-Protect. Funkce Auto-Protect poskytuje ochranu při čtení a zápisů do souborů. Plánovaná prověřování a prověřování na požádání mohou prověřit libovolné soubory, které existují na vašich klientských počítačích. Mohou také chránit paměť, položky a další důležitá umístění na klientských počítačích.
Nastavení plánovaných prověřování lze uložit jako šablonu. Šablony prověřování vám mohou ušetřit čas při konfigurování více zásad. Jakékoli prověřování, které uložíte jako šablonu, můžete použít jako základ pro nové prověřování v jiné zásadě.
Aplikace
Symantec Endpoint Protection
poskytuje spravovaným klientům výchozí plánované prověřování, které prověřuje všechny soubory, složky a umístění v klientských počítačích.
Přizpůsobení nastavení prověřování na míru vašemu prostředí
Podle potřeby můžete upravit nastavení funkce Auto-Protect i možnosti prověřování definovaných správcem. Úpravou nastavení prověřování můžete upravit počet falešných poplachů, optimalizovat výkon počítače, efektivitu prověřování nebo změnit akce prověřování a oznámení.
V případě plánovaných prověřování je možné upravit možnosti i u zmeškaných a náhodných prověřování nebo určit, zda chcete prověřovat síťové jednotky.
Úprava prověřování kvůli zvýšení výkonu klientského počítače
Aplikace
Symantec Endpoint Protection
ve výchozím nastavení poskytuje vysokou úroveň zabezpečení s minimálním vlivem na výkon klientského počítače. Úpravou některých nastavení však můžete výkon počítače ještě dále zvýšit. Optimalizace je důležitá ve virtuálním prostředí.
Při úpravě nastavení kvůli optimalizaci výkonu klientského počítače může dojít ke snížení určitých prvků zabezpečení v klientských počítačích.
Úprava prověřování za účelem zvýšení zabezpečení klientských počítačů
Výchozí nastavení prověřování je nastaveno tak, aby byl zajištěn optimální výkon klientských počítačů a současně byla poskytována vysoká úroveň ochrany. Úroveň ochrany však můžete zvýšit.
Správa zjištění v rámci funkce Download Insight
Funkce Download Insight prověřuje soubory, které uživatelé stahují ve webovém prohlížeči, aplikacích k odesílání textových zpráv a dalších portálech. Funkce Download Insight využívá k rozhodování v případě každého souboru informace o hodnocení ze serveru Symantec Insight.
Správa funkce SONAR
Funkce SONAR je součástí aktivní ochrany před hrozbami na klientských počítačích. Nastavení funkce SONAR jsou však součástí zásad ochrany před viry a spywarem.
Konfigurace výjimek při prověřování
Výjimky můžete vytvořit pro soubory a aplikace, u kterých si jste jisti jejich neškodností.
Aplikace
Symantec Endpoint Protection
zároveň některé soubory a složky z prověřování vyloučí automaticky.
Správa souborů v Karanténě
Soubory umístěné do karantény na klientských počítačích můžete sledovat a podle potřeby mazat.
Můžete také nastavení karantény upravit.
Povolení odesílání informací o zjištěných položkách z klientů do společnosti Symantec
Podle výchozího nastavení odesílá klient společnosti Symantec informace o zjištěných položkách. Odesílání můžete zakázat nebo vybrat, které typy informací má klient odesílat.
Společnost Symantec doporučuje nechat odesílání informací z klientů vždy povolené. Tyto informace pomáhají pracovníkům společnosti Symantec zaměřit se na hrozby.
Správa upozornění na viry a spyware zobrazených na klientských počítačích
Můžete se rozhodnout, zda chcete zobrazení upozornění na události týkající se virů a spywaru na klientských počítačích povolit nebo zakázat.