Informace o výchozím nastavení prověřování pomocí zásady ochrany před viry a spywarem

Produkt
Symantec Endpoint Protection Manager
obsahuje tři výchozí zásady.
 • Zásada vyvážené ochrany před viry a spywarem
 • Zásada ochrany před viry a spywarem s vysokým zabezpečením
  Zásada Vysoké zabezpečení je nejpřísnější ze všech předem konfigurovaných zásad. Může mít vliv na výkon ostatních aplikací.
 • Zásada ochrany před viry a spywarem s vysokým výkonem
  Zásada Vysoký výkon poskytuje lepší výkon než zásada Vysoké zabezpečení, ale neposkytuje stejné zabezpečení. Tato zásada spoléhá při zjišťování hrozeb především na prověřování souborů pomocí funkce Auto-Protect s vybranými příponami souborů.
Základní zásada ochrany před viry a spywarem poskytuje optimální rovnováhu mezi zabezpečením a výkonem.
Nastavení prověřování pro zásadu vyvážené ochrany před viry a spywarem
Nastavení
Popis
Funkce Auto-Protect pro souborový systém
Povoleno
Citlivost určování škodlivých souborů funkcí Download Insight je nastavena na 5. úroveň.
Akce funkce Download Insight pro soubory s neprokázanou škodlivostí je nastavena na možnost
Ignorovat
.
Funkce Auto-Protect umožňuje úpravu následujícího nastavení:
 • Prověřuje všechny soubory na viry a bezpečnostní rizika.
 • Blokuje instalaci bezpečnostních rizik.
 • Čistí soubory infikované viry. Před opravou soubory zálohuje. Soubory, které nelze vyčistit, umísťuje do karantény.
 • Umísťuje do karantény soubory s bezpečnostními riziky. Protokoluje soubory, které nelze umístit do karantény.
 • Kontroluje všechny diskety na viry spouštěcího záznamu. Protokoluje viry spouštěcího záznamu.
 • Oznamuje uživatelům počítačů přítomnost virů a bezpečnostních rizik.
Funkce Auto-Protect pro e-maily
Povoleno
Další typy funkce Auto-Protect obsahují následující nastavení:
 • Prověřuje všechny soubory, včetně souborů v komprimovaných souborech.
 • Čistí soubory infikované viry. Soubory, které nelze vyčistit, umísťuje do karantény.
 • Umísťuje do karantény soubory s bezpečnostními riziky. Protokoluje soubory, které nelze umístit do karantény.
 • Odešle zprávu o zjištěných virech a bezpečnostních rizicích do počítačů uživatelů.
SONAR
Povoleno
 • Položky, které podle heuristického zjišťování představují vysoké riziko, jsou umístěny do karantény.
 • Položky, které podle heuristického zjišťování představují nízké riziko, jsou zaznamenány do protokolu.
 • Je zakázán agresivní režim.
 • Je povolena možnost
  Zobrazit výstrahu po zjištění
  .
 • Pro zjišťování změn v systému je nastavena akce Ignorovat.
 • Zjišťování podezřelého chování blokuje hrozby s vysokým rizikem a ignoruje hrozby s nízkým rizikem.
Prověřování definovaná správcem
Plánované prověření poskytuje následující výchozí nastavení:
 • Provádí aktivní prověřování každý den ve 12:30. Prověřování je náhodné.
 • Prověřuje všechny soubory a složky včetně souborů v komprimovaných souborech.
 • Prověřuje paměť, běžná místa infekce a místa známých virů a bezpečnostních rizik.
 • Čistí soubory infikované viry. Před opravou soubory zálohuje. Soubory, které nelze vyčistit, umísťuje do karantény.
 • Umísťuje do karantény soubory s bezpečnostními riziky. Protokoluje soubory, které nelze umístit do karantény.
 • Opakuje zmeškaná prověření během tří dnů.
Prověření na požádání poskytuje tuto ochranu:
 • Prověřuje všechny soubory a složky včetně souborů v komprimovaných souborech.
 • Prověřuje paměť a běžná místa infekce.
 • Čistí soubory infikované viry. Před opravou soubory zálohuje. Soubory, které nelze vyčistit, umísťuje do karantény.
 • Umísťuje do karantény soubory s bezpečnostními riziky. Protokoluje soubory, které nelze umístit do karantény.
Výchozí zásada vysokého zabezpečení ochrany před viry a spywarem poskytuje zabezpečení na vysoké úrovni a obsahuje mnoho nastavení ze zásady ochrany před viry a spywarem. Zásada poskytuje častější prověřování.
Nastavení zásady vysokého zabezpečení ochrany před viry a spywarem
Nastavení
Popis
Funkce Auto-Protect pro souborový systém a e-maily
Shodné se zásadou vyvážené ochrany před viry a spywarem
Funkce Auto-Protect také kontroluje soubory ve vzdálených počítačích.
SONAR
Shodné se zásadou vyvážené ochrany před viry a spywarem, avšak s těmito změnami:
 • Jakékoli události systémové změny jsou blokovány
Obecná nastavení
Technologie Bloodhound je nastavena na hodnotu Agresivní.
Možnost Agresivní pravděpodobně způsobí zvýšený výskyt falešných poplachů. Tato možnost je doporučena pouze pro pokročilé uživatele.
Výchozí zásada vysokého výkonu ochrany před viry a spywarem poskytuje vysokou úroveň výkonu. Tato zásada obsahuje řadu nastavení zásady ochrany před viry a spywarem. Zásada poskytuje snížené zabezpečení.
Nastavení zásady ochrany před viry a spywarem s vysokým výkonem
Nastavení
Popis
Funkce Auto-Protect pro souborový systém
Shodné se zásadou vyvážené ochrany před viry a spywarem, avšak s těmito změnami:
 • Citlivost určování škodlivých souborů funkcí Download Insight je nastavena na 1. úroveň.
Funkce Auto-Protect pro aplikaci Microsoft Outlook
Funkce Auto-Protect pro internetovou poštu*
Funkce Auto-Protect pro aplikaci Lotus Notes*
* K dispozici pouze pro klienty verze starší než 14.2 RU1
Zakázáno
SONAR
Shodné se zásadou vyvážené ochrany před viry a spywarem, avšak s těmito změnami:
 • Ignoruje jakékoli události systémové změny
 • Ignoruje jakékoli události vynucení zásad chování
Prověřování definovaná správcem
Shodné se zásadou vyvážené ochrany před viry a spywarem