Informace o typech funkcí Auto-Protect

Funkce Auto-Protect umožňuje prověřovat soubory nebo určité typy e-mailů nebo e-mailových příloh.
Ve výchozím nastavení jsou povoleny všechny typy funkce Auto-Protect. Pokud používáte serverové řešení prověřování e-mailů, jako například Symantec Mail Security, nemusíte funkci Auto-Protect pro elektronickou poštu povolovat.
Klienti Mac a Linux nepodporují prověřování e-mailů funkcí Auto-Protect.
Typy funkcí Auto-Protect
Typ funkce Auto-Protect
Popis
Funkce Auto-Protect
Nepřetržité prověřování souborů při jejich čtení nebo zápisu do klientského počítače.
Funkce Auto-Protect pro systém souborů je ve výchozím nastavení povolena. Zapne se při spuštění počítače. Prověřuje všechny soubory na viry a bezpečnostní rizika a blokuje instalaci bezpečnostních rizik. Volitelně může prověřovat soubory podle přípony souboru, prověřovat soubory na vzdálených počítačích nebo prověřovat diskety, jestli neobsahují viry spouštěcího záznamu. Volitelně může před pokusem o opravu soubory zálohovat, ukončovat procesy a zastavovat služby.
Funkci Auto-Protect lze nastavit pro prověřování souborů vybraných přípon. Pokud funkce Auto-Protect prověřuje soubory vybraných přípon, dokáže zjistit typ souboru i v případě, že virus jeho příponu změní.
V případě klientů nepodporujících prověřování pošty funkcí Auto-Protect budou tyto systémy při povolení funkce Auto-Protect chráněny. Většina e-mailových programů ukládá přílohy do dočasné složky v okamžiku, kdy uživatelé přílohy e-mailu otevírají. Funkce Auto-Protect výskyt případného bezpečnostního rizika prověří při zápisu souboru do dočasné složky. Funkce Auto-Protect zjistí vir také tehdy, když se uživatel pokusí o uložení infikované přílohy na místní nebo síťovou jednotku.
Funkce Auto-Protect pro aplikaci Microsoft Outlook
(pouze systém Windows)
Stáhne přílohy příchozích e-mailů Microsoft Outlook a prověří je na viry a bezpečnostní rizika při čtení zprávy a otevření přílohy.
Funkce Auto-Protect pro aplikaci Microsoft Outlook podporuje verze Microsoft Outlook 98 až Outlook 2013 pro protokoly MAPI nebo Internet. Funkce Auto-Protect pro aplikaci Microsoft Outlook podporuje 32bitové a 64bitové systémy.
Během instalace aplikace
Symantec Endpoint Protection
nainstaluje funkci Auto-Protect pro aplikaci Microsoft Outlook, pokud ji zahrnete do balíčku a pokud je aplikace Microsoft Outlook již nainstalována v počítači.
Pokud uživatel stahuje velkou přílohu přes pomalé připojení, ovlivní to výkon pošty. Pokud víte, že je dokument bezpečný, můžete vytvořit výjimku.
Funkci Auto-Protect pro aplikaci Microsoft Outlook neinstalujte na server Microsoft Exchange. Místo toho nainstalujte aplikaci Symantec Mail Security for Microsoft Exchange.
Funkce Auto-Protect pro internetovou poštu
(pouze systém Windows)
Tato funkce je k dispozici pouze pro klienty verze starší než 14.2 RU1.
Umožňuje prověřovat příchozí e-mail z Internetu a e-mailové přílohy a odhalit případné viry a bezpečnostní rizika. Zahrnuje také heuristickou analýzu odchozích e-mailů.
Funkce Auto-Protect pro internetovou poštu podporuje podle výchozího nastavení zašifrovaná hesla a e-maily při použití připojení POP3 a SMTP. Funkce Auto-Protect pro internetovou poštu podporuje 32bitové nebo 64bitové systémy. Používáte-li protokoly POP3 a SMTP ze zabezpečením SSL (Secure Sockets Layer), nalezne klient zabezpečená připojení, ale neprověří zašifrované zprávy.
Z důvodů výkonu počítače není funkce Auto-Protect pro internetovou poštu pro protokol POP3 podporována na serverových operačních systémech.
Prověřování e-mailů nepodporuje e-maily využívající protokol HTTP, IMAP nebo AOL (např. e-maily Hotmail nebo Yahoo!) .
Funkce Auto-Protect pro Lotus Notes
(pouze systém Windows)
Tato funkce je k dispozici pouze pro klienty verze starší než 14.2 RU1.
Umožňuje prověřit příchozí e-maily aplikace Lotus Notes na výskyt virů a bezpečnostních rizik.
Funkce Auto-Protect pro Lotus Notes podporuje verzi Lotus Notes 7.x a novější.
Během instalace aplikace
Symantec Endpoint Protection
nainstaluje funkci Auto-Protect pro aplikaci Lotus Notes, pokud ji zahrnete do balíčku a pokud je aplikace Lotus Notes již nainstalována v počítači.