Viry a bezpečnostní rizika

Aplikace
Symantec Endpoint Protection
prověřuje viry i bezpečnostní rizika. Viry a bezpečnostní rizika mohou být staženy prostřednictvím e-mailu nebo programu pro rychlé zasílání zpráv. Uživatel často nevědomě stáhne riziko tím, že jako koncový uživatel přijme licenční smlouvu v softwarovém programu.
Mnoho virů a bezpečnostních rizik je instalováno tzv. stahováním za běhu. K těmto stažením většinou dojde při otevření škodlivé nebo infikované webové stránky a následné instalaci nástroje pro stahování aplikace s využitím skutečného slabého místa v počítači.
Akci, kterou produkt
Symantec Endpoint Protection
provede při zjištění viru nebo bezpečnostního rizika, můžete změnit. Na klientech Windows jsou kategorie bezpečnostních rizik dynamické a mění se podle informací o rizicích shromážděných společností Symantec.
Další informace o konkrétních virech a bezpečnostních rizicích naleznete na webové stránce střediska Symantec Security Response.
Viry a bezpečnostní rizika
Riziko
Popis
Viry
Programy nebo kódy, které svou kopii připojují k jiným počítačovým programům nebo souborům při jejich spuštění. Když je napadený program spuštěn, aktivuje se připojený virový program a připojí se opět k dalším programům a souborům.
V kategorii virů se nachází následující typy hrozeb:
 • Škodlivé programy typu Internet bot
  Programy, které prostřednictvím Internetu spouštějí automatické úlohy. Programy typu bot mohou být používány k automatickému vedení útoků na počítače nebo ke shromažďování informací z webových serverů.
 • Červi
  Programy, které se replikují, aniž by infikovaly další programy. Někteří červi se šíří kopírováním sebe sama z disku na disk, zatímco ostatní se replikují pouze v paměti s cílem snížit výkon počítače.
 • Trojští koně
  Programy, které se maskují jako neškodné, např. hry nebo nástroje.
 • Kombinované hrozby
  Hrozby, které kombinují vlastnosti virů, červů a trojských koní a nebezpečného kódu a využívají slabých míst serverů a Internetu za účelem spuštění, přenosu a rozšíření. Kombinované hrozby používají různé metody a techniky rychlého šíření a mohou způsobit rozsáhlé poškození.
 • Rootkity
  Programy, které se skrývají před operačním systémem počítače.
Adware
Programy, které uživatelům nabízejí reklamní obsah.
Soubor cookie
Zprávy, které webové servery zasílají webových prohlížečům za účelem identifikace počítače nebo uživatele
Programy pro telefonické připojení
Programy, které využívají počítač bez svolení a vědomí uživatele k volbě čísel s předčíslím 900 k připojení k Internetu nebo k serveru FTP. Vytočení těchto čísel má obvykle za následek navýšení poplatků.
Hackerské nástroje
Programy, které hackeři používají k získání neoprávněného přístupu k počítači uživatele. Jedním typem hackerských nástrojů je například program pro zaznamenávání klávesových úhozů, který zapisuje stisknutí jednotlivých kláves a tyto informace odesílá zpět hackerovi. Hacker může potom prohledávat porty nebo citlivá místa. Pomocí hackerských nástrojů lze rovněž vytvářet viry.
Žertovné programy
Programy, které mění nebo přerušují fungování počítače takovým způsobem, jenž má uživatele pobavit nebo vystrašit. Např. žertovný program může při pokusu o odstranění položky uhýbat košem před ukazatelem myši.
Zavádějící aplikace
Aplikace, které záměrně poskytují chybný stav zabezpečení počítače. Tyto aplikace se běžně maskují za bezpečnostní upozornění se zprávou o neexistující infekci, kterou je třeba odstranit.
Programy rodičovského zámku
Programy pro sledování nebo omezování užívání počítače. Programy mohou být spuštěny bez povšimnutí a běžně přenáší sledované informace na jiný počítač.
Programy pro vzdálený přístup
Programy, které umožňují přístup z jiného počítače prostřednictvím Internetu za účelem získání informací. Umožňují také útok na počítač nebo jeho narušení.
Nástroj pro hodnocení zabezpečení
Programy, které lze využít ke shromažďování údajů pro neoprávněný přístup k počítači.
Spyware
Samostatné programy, které tajně sledují činnost systému a zjišťují hesla a jiné důvěrné informace a předávají je zpět jinému počítači.
Trackware
Samostatné nebo připojené aplikace, které umožňují sledovat uživatelovu cestu na Internetu a odeslat informace do kontrolního systému nebo počítače hackera.