Správa karantény pro klienty Windows

Pokud při prověřování na výskyt virů a spywaru nebo v rámci prověřování funkcí SONAR dojde ke zjištění hrozby, aplikace
Symantec Endpoint Protection
soubory uloží do místní karantény v klientském počítači.
Správa karantény
Úloha
Popis
Sledování souborů v karanténě
Pravidelně kontrolujte soubory umístěné do karantény, abyste zabránili nashromáždění velkého množství souborů. Zkontrolujte soubory umístěné do karantény, objeví-li se na síti nová virová epidemie.
Soubory s neznámými infekcemi ponechte v karanténě. Pokud klient obdrží nové definice, klient položky v karanténě znovu prověří a určité soubory případně odstraní nebo opraví.
Odstranění souborů v karanténě
Soubor umístěný do karantény můžete vymazat, pokud existuje jeho záloha, nebo je k dispozici jeho náhradní kopie z důvěryhodného zdroje.
Soubor umístěný do karantény je možné odstranit přímo na infikovaném počítači nebo pomocí protokolu rizik v konzole aplikace
Symantec Endpoint Protection
.
Konfigurace způsobu, jakým aplikace
Symantec Endpoint Protection
opětovně prověřuje soubory v karanténě po obdržení nových definic
Podle výchozího nastavení aplikace
Symantec Endpoint Protection
po obdržení nových definic soubory v karanténě opětovně prověří. Oprava a obnovení souborů proběhne automaticky na pozadí. Ve většině případů je vhodné zachovat výchozí nastavení, ale podle aktuálních potřeb můžete akci opětovného prověření upravit.
Správa úložiště souborů v karanténě
Standardně jsou zálohované a opravené soubory spolu se soubory v karanténě ukládány do výchozí složky. Soubory jsou automaticky mazány po 30 dnech.
Úložiště položek v karanténě můžete spravovat jedním z následujících způsobů:
Sbírejte informace o položkách v karanténě
Klienta můžete nakonfigurovat k přeposílání nakažených nebo podezřelých souborů a souvisejících vedlejších efektů na centrální server karantény k další analýze. Tuto informaci můžete využít k doladění detekce a opravám.
Můžete povolit předávání souborů v karanténě zjištěných podle signatur z místní karantény na existující server centrální karantény. Předání položek zjištěných podle hodnocení v místní karanténě na server pro centrální karanténu není možné.