Použití protokolu rizik k odstranění souborů v karanténě v klientských počítačích

Protokol rizik konzole aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
lze použít k odstranění souborů v karanténě v klientských počítačích. K odstranění jakéhokoli souboru v karanténě slouží příkaz
Odstranit z karantény
v protokolu.
Pokud aplikace
Symantec Endpoint Protection
zjistí rizika v komprimovaném souboru, bude celý komprimovaný soubor umístěn do karantény. V protokolu rizik má však pro každý soubor v komprimovaném souboru samostatný záznam. Aby bylo možné odstranit všechna rizika v komprimovaném souboru, je třeba v něm vybrat všechny soubory.
 1. Použití protokolu rizik k odstranění souborů v karanténě v klientech
 2. Klepněte na položku
  Monitory
  .
 3. Na kartě
  Protokoly
  v seznamu
  Typ protokolu
  vyberte položku Protokol
  rizik
  a klepněte na tlačítko
  Zobrazit protokol
  .
 4. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • V protokolu vyberte položku, která obsahuje soubor, který byl umístěn do karantény.
  • Vyberte všechny položky se soubory v komprimovaném souboru.
   V zobrazení protokolu se musí zobrazit všechny položky v komprimovaném souboru. Pomocí možnosti
   Omezení
   v nabídce
   Další nastavení
   můžete zvýšit počet zobrazovaných položek.
   Možnost
   Další nastavení
   je ve verzi 12.1.x jako
   Rozšířené nastavení
   .
 5. V seznamu
  Akce
  vyberte položku
  Odstranit z karantény
  .
 6. Klikněte na tlačítko
  Spustit
  .
 7. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na tlačítko
  Odstranit
  .
 8. V dialogovém okně pro potvrzení klepněte na tlačítko
  OK
  .