Správa upozornění na viry a spyware zobrazených na klientských počítačích

Můžete se rozhodnout, zda chcete zobrazení upozornění na události týkající se virů a spywaru na klientských počítačích povolit nebo zakázat. Zprávy o zjištěných položkách můžete volně přizpůsobit.
Postup správy upozornění na viry a spyware zobrazená na klientských počítačích
Úloha
Popis
Přizpůsobení zprávy o zjištění při prověřování
V klientských počítačích se systémem Windows a Linux můžete zprávu o zjištění nastavit u následujících typů prověřování:
  • Všechny typy funkcí Auto-Protect
  • Plánovaná prověřování a prověřování na vyžádání
    U plánovaných prověřování můžete nastavit jedinečnou zprávu ke každému prověřování.
Pokud bude proces do klientského počítače stahovat neustále stejné bezpečnostní riziko, funkce Auto-Protect přestane automaticky po třech zjištěních oznámení odesílat. Funkce Auto-Protect také zastaví zaznamenávání událostí do protokolu. V některých situacích však funkce Auto-Protect odesílat oznámení a zaznamenávat události do protokolu nepřestane. Je-li jako akce v případě zjištění vybrána možnost
Ponechat (pouze protokol)
, funkce Auto-Protect bude v odesílání oznámení a zaznamenávání událostí do protokolu pokračovat.
U klientských počítačů se systémem Mac můžete nastavit zprávu zobrazenou v případě zjištění, která bude použita u všech plánovaných prověřování, prověřování na požádání a zjištění funkce Auto-Protect. Tyto zprávy s oznámeními se zobrazují v Oznamovacím centru systému macOS. Zprávy pro systém Mac nelze přizpůsobit.
Změna nastavení upozornění uživatelů na zjištění funkce Download Insight
Platné pouze u klientských počítačů se systémem Windows.
Podle potřeby můžete změnit upozornění, která se uživateli zobrazí v případě nálezu funkcí Download Insight.
Změna nastavení upozornění uživatelů na zjištění v rámci funkce SONAR
Platné pouze u klientských počítačů se systémem Windows.
Podle potřeby můžete změnit upozornění, která se uživateli zobrazí v případě nálezu funkcí SONAR.
Určení, zda budou zobrazena dialogová okna s výsledky funkce Auto-Protect
Platné pouze u klientských počítačů se systémem Windows.
Platné pouze u prověřování systému souborů funkcí Auto-Protect.
Nastavení e-mailových oznámení funkce Auto-Protect
Platné pouze u klientských počítačů se systémem Windows.
Pokud je v rámci prověřování e-mailů funkcí Auto-Protect zjištěno riziko, můžete se rozhodnout, zda chcete na e-mail odesílatele a libovolný počet dalších e-mailů odeslat odpovídající oznámení. Oznámení můžete také vložit do e-mailu.
U funkce Auto-Protect pro internetovou poštu můžete také určit, zda se budou zobrazovat oznámení o průběhu prověřování e-mailu funkcí Auto-Protect. Funkce Auto-Protect pro internetovou poštu je dostupná pouze pro klienty verze starší než 14.2 RU1.
Umožnění uživatelům sledovat průběh prověřování a jeho spuštění nebo zastavení
Platné pouze u klientských počítačů se systémem Windows.
Můžete určit, zda chcete zobrazit dialogové okno průběhu prověřování a zda budou uživatelé moci prověřování pozastavit nebo odložit.
Pokud uživatelům povolíte průběh prověřování sledovat, na hlavních stránkách uživatelského rozhraní v klientovi se zobrazí odkaz na dialogové okno s průběhem prověřování. Zobrazí se také odkaz na následující naplánované prověřování.
Nastavení upozornění, chybových zpráv a výzev
Platné pouze u klientských počítačů se systémem Windows.
Podle potřeby můžete povolit nebo zakázat několik druhů výstrah na události ochrany před viry a spywarem, které se zobrazí na klientském počítači.
Povolí nebo zakáže zobrazení místních upozornění v uživatelském rozhraní systému Windows 8
Platí pro klienty se systémem Windows 8.
Podle potřeby můžete povolit nebo zakázat místní oznámení v uživatelském rozhraní systému Windows 8 s informacemi o zjištěních a dalších důležitých událostech.