Kontrola akcí prověřování a opakované prověření označených počítačů

Pokud máte infikované a rizikové počítače, zjistěte, proč jsou stále v tomto stavu. Zkontrolujte, jaká akce byla provedena pro každé riziko v infikovaných a ohrožených počítačích. Mohlo se stát, že byla nastavena a provedena akce Ponecháno. Pokud byla provedena akce Ponecháno, odstraňte riziko z počítače, odeberte počítače ze sítě nebo riziko přijměte. V případě klientů se systémem Windows podle potřeby upravte zásadu ochrany před viry a spywarem a změňte akci pro prověřování.
 1. Určení akcí, které je nutno změnit, a opětovné prověření určených počítačů
 2. V konzole klikněte na položku
  Monitory
  .
 3. Na kartě
  Protokoly
  vyberte protokol rizik a potom klepněte na položku
  Zobrazit protokol
  .
  Ve sloupci Událost protokolu rizika můžete zjistit, co se stalo a jaká akce byla provedena. Ve sloupci Název rizika se zobrazují názvy rizik, která jsou stále aktivní. Ve sloupci Uživatel skupiny domén jsou informace o tom, do jaké skupiny počítač náleží.
  Pokud je klient ohrožen, protože prověřování provedlo akci
  Ponecháno
  , možná bude třeba změnit zásadu ochrany před viry a spywarem pro tuto skupinu. Ve sloupci
  Počítač
  můžete zjistit názvy počítačů, ve kterých jsou aktivní rizika.
  Pokud je zásada nastavena pro použití režimu odesílání, bude odeslána do klientů ve skupině během následujícího prezenčního signálu.
 4. Klepněte na možnost
  Zpět
  .
 5. Na kartě
  Protokoly
  vyberte protokol Stav počítače a potom klepněte na položku
  Zobrazit protokol
  .
 6. Pokud jste změnili akci a odeslali novou zásadu, vyberte počítače, které je třeba znovu prověřit podle nového nastavení.
 7. V seznamu
  Příkaz
  vyberte položku
  Prověřit
  a potom klepnutím na položku
  Spustit
  počítače znovu prověřte.
  Stav příkazu Prověřit můžete sledovat na kartě
  Stav příkazu
  .