Spouštění prověřování na požádání na klientských počítačích

Ruční prověřování neboli prověřování na vyžádání je možné na klientských počítačích spustit vzdáleně z konzoly pro správu. Prověřování na požádání je možné používat v rámci strategie ochrany před viry a spywarovými útoky na klientské počítače.
Podle výchozího nastavení je aktivní prověřování automaticky spuštěno vždy, kdy dojde k aktualizaci definic. Prověřování na vyžádání lze nastavit jako úplné nebo vlastní prověřování a toto prověřování poté používat k důkladné kontrole.
Nastavení prověřování na vyžádání jsou podobná nastavením plánovaných prověřování.
U klientských počítačů se systémem Windows je možné spustit aktivní, úplné nebo vlastní prověřování na požádání. U klientských počítačů se systémem Mac a Linux je možné spustit pouze vlastní prověřování na požádání.
Vlastní prověřování používá nastavení konfigurované pro prověřování na vyžádání v zásadách ochrany před viry a spywarem.
Přikážete-li restart klientského počítače, na kterém běží prověřování na požádání, prověřování bude zastaveno a počítač se restartuje. Prověřování nebude znovu zahájeno.
Prověřování na požádání je možné spustit z protokolu Stav počítače nebo z karty
Klienti
v konzoli.
Z protokolu Stav počítače můžete zrušit všechna probíhající prověřování a prověřování zařazená do fronty pro vybrané klienty. Pokud potvrdíte příkaz, tabulka stavu příkazu se obnoví a přidá se do ní příkaz pro zrušení.
 1. Spuštění prověřování na požádání na klientských počítačích
 2. V konzoli klikněte na možnost
  Klienti
  .
 3. Na kartě
  Klienti
  klikněte pravým tlačítkem na skupinu nebo klienty, které chcete prověřit.
 4. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Klikněte na tlačítko
   Spustit příkaz na skupinu > Prověřit
   .
  • Klikněte na možnost
   Spustit příkaz v počítačích > Prověřit
   .
  Chcete-li v jednom kroku aktualizovat definice a následně spustit prověřování, klikněte na možnost
  Aktualizovat obsah a prověřit
  .
 5. V případě klientů pro systém Windows vyberte možnost
  Aktivní prověření
  ,
  Úplné prověření
  nebo
  Vlastní prověření
  a klikněte na tlačítko
  OK
  .