Nastavení plánovaného prověření počítačů se systémem Windows

Plánovaná prověřování jsou konfigurována v rámci zásady ochrany před viry a spywarem.
Při nastavení plánovaného prověřování počítačů se systémem Windows v síti zabezpečení vezměte v úvahu následující důležité body:
Lze spustit více prověřování současně.
Pokud v jednom počítači naplánujete více prověřování se stejným počátečním časem, spustí se prověřování postupně. Po dokončení jednoho prověřování bude zahájeno další. Můžete například na počítači naplánovat tři různá prověřování s počátečním časem 13.00. Každé z nich prověří jinou jednotku. mají tak být prověřeny disky C, D a E. V tomto příkladu je vhodnější vytvořit jedno plánované prověřování, které se bude týkat disků C, D a E.
Zmeškaná naplánovaná prověřování se nemusí spustit.
Pokud počítač z nějakého důvodu zmešká plánované prověřování, aplikace
Symantec Endpoint Protection
se bude podle výchozího nastavení po určitou dobu nebo do spuštění pokoušet o provedení tohoto prověřování. V případě, že se aplikaci
Symantec Endpoint Protection
spuštění zmeškaného prověření v intervalu opakování nezdaří, prověřování se již nespustí.
Čas naplánovaného prověřování se může měnit
Aplikace
Symantec Endpoint Protection
nemusí používat naplánovaný čas, pokud poslední prověřování proběhlo v jinou dobu kvůli délce prověřování nebo nastavení zmeškaných plánovaných prověřování. Například můžete nastavit týdenní prověřování tak, aby probíhalo každou neděli o půlnoci s intervalem opakování 1 den. Pokud počítač zmešká prověřování a bude zapnut v pondělí v 6:00, prověřování proběhne v 6:00. Následující prověřování bude provedeno o týden později v pondělí v 6:00 namísto příští neděle o půlnoci.
Pokud počítač nebude spuštěn až do 6:00 v úterý, čímž dojde k překročení intervalu opakování o dva dny, aplikace
Symantec Endpoint Protection
nezopakuje pokus o prověřování. Aplikace vyčká se spuštěním prověřování do půlnoci následující neděle.
Bez ohledu na situaci, pokud zvolíte náhodné vygenerování času spuštění prověřování, můžete změnit čas posledního provedení prověřování.
Nastavení systému Windows obsahují některé možnosti, které nejsou dostupné pro klienty používající jiné operační systémy.
Další informace o volbách použitých v postupu získáte po kliknutí na tlačítko Nápověda.
 1. Nastavení plánovaného prověření počítačů Windows
 2. V konzoli otevřete stránku Zásady ochrany před viry a spywarem.
 3. U
  Nastavení systému Windows
  klikněte na položku
  Prověřování definovaná správcem
  .
 4. Na kartě
  Prověřování
  v části
  Plánovaná prověřování
  klikněte na položku
  Přidat
  .
 5. V dialogovém okně
  Přidání plánovaného prověřování
  vyberte možnost
  Vytvořit nové plánované prověřování
  .
 6. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
 7. V dialogovém okně
  Přidání plánovaného prověřování
  na kartě
  Podrobnosti o prověřování
  zadejte název a popis příslušného plánovaného prověřování.
 8. Klikněte na možnost
  Aktivní prověřování
  ,
  Úplné prověřování
  nebo
  Vlastní prověřování
  .
 9. Pokud vyberete možnost
  Vlastní
  , definujte v části
  Prověřování
  složky, které chcete prověřovat.
 10. V části
  Typy souborů
  klikněte na možnost
  Prověřit všechny soubory
  nebo
  Prověřit pouze vybrané přípony
  .
  Pokud nezakážete možnost
  Prověřovat soubory uvnitř komprimovaných souborů
  v nabídce
  Rozšířené možnosti prověřování
  nebo pro přípony kontejnerových souborů nevytvoříte výjimky, naplánovaná prověřování vždy kontejnerové soubory prověří.
 11. V části
  Rozšiřte prověřování zaškrtnutím těchto položek
  vyberte nebo zrušte výběr možností
  Paměť
  ,
  Obvykle napadaná místa
  a
  Známé oblasti napadané viry a bezpečnostními riziky
  .
 12. Na kartě
  Plán
  v části
  Plán prověřování
  nastavte četnost a dobu, kdy bude prověřování spouštěno.
  Nastavení pro opakování v části
  Zmeškaná plánovaná prověřování
  se změní automaticky podle toho, zda vyberete volbu
  Denně
  ,
  Týdně
  nebo
  Měsíčně
  .
 13. V části
  Zmeškaná plánovaná prověřování
  můžete zakázat volbu pro spuštění zmeškaného prověřování nebo můžete změnit interval opakování.
  Také lze určit maximální dobu trvání prověřování, než bude pozastaveno. Čas spuštění můžete rovněž náhodně vygenerovat.
 14. Chcete-li prověřování uložit jako šablonu, zaškrtněte možnost
  Uložit kopii jako šablonu plánovaného prověřování
  .
 15. Klikněte na tlačítko
  OK
  .