Způsob, jakým aplikace
Symantec Endpoint Protection
minimalizuje vliv odesílání dat z klientů v šířce pásma vaší sítě

Aplikace
Symantec Endpoint Protection
reguluje data předložena klientským počítačem, aby minimalizovala dopad na vaší síť. Aplikace
Symantec Endpoint Protection
reguluje předložená data následujícími způsoby:
 • Klientské počítače posílají vzorky, jen když je počítač nečinný. Předložení dat ve chvíli nečinnosti pomáhá vyrovnávat provoz v rámci sítě.
 • Klientské počítače posílají pouze vzorky pro jedinečné soubory. Pokud Symantec již soubor prohlédl, klientský počítač data neodešle.
 • Aplikace
  Symantec Endpoint Protection
  využívá soubor SCD (Submission Control Data). Společnost Symantec publikuje soubor SCD a zahrnuje jej do balíčku aktualizace LiveUpdate. Každý z produktů společnosti Symantec má vlastní soubor SCD.
Soubor SCD ovládá následující nastavení:
 • počet odeslání jedním klientem za den,
 • dobu čekání před pokusem klienta o nové odeslání,
 • počet opakování nezdařených odeslání,
 • adresu IP serveru střediska Symantec Security Response, na kterou jsou informace odesílány.
Pokud je soubor SCD zastaralý, klient přestane informace odesílat. Společnost Symantec považuje soubor SCD za zastaralý, jestliže klientský počítač nestáhl obsah aktualizace LiveUpdate po dobu 7 dnů. Klient přestane odesílat data po 14 dnech.
Pokud klient přeruší přenos odesílání, klientský software neshromažďuje informace pro pozdější odeslání. Když klient začne informace opět odesílat, jsou odeslány pouze informace o událostech, ke kterým došlo po obnovení odesílání.