Správa anonymních a neanonymních dat odesílaných z klientů do společnosti Symantec

Aplikace
Symantec Endpoint Protection
může počítače chránit odesíláním anonymních informací o zjištěních do společnosti Symantec. Společnost Symantec používá tyto informace k řešení nových a měnících se hrozeb. Odeslaná data umožňují společnosti Symantec lépe reagovat na hrozby a přizpůsobit ochranu v počítačích. Společnost Symantec doporučuje zvolit odesílání co největšího množství informací o zjištěních.
Klientské počítače odesílají informace o zjištěních anonymně. Můžete stanovit typy zjištění, u kterých klienti informace odesílají. Data shromažďovaná telemetrií společnosti Symantec mohou obsahovat anonymní prvky, které nejsou přímo identifikovatelné. Společnost Symantec nepotřebuje ani se nesnaží použít telemetrická data k identifikaci jakéhokoli jednotlivého uživatele.
Data odesílaná z klientů systému Mac neobsahují odesílaná data funkce SONAR nebo hodnocení souborů. Klienti pro systém Linux nepodporují odesílání dat z klientů.
 1. Změna nastavení odesílání dat z klientů
 2. V konzole vyberte položku
  Klienti
  a poté klikněte na kartu
  Zásady
  .
 3. V podokně
  Nastavení
  klikněte na možnost
  Nastavení externí komunikace
  .
 4. Vyberte kartu
  Odesílání dat z klientů
  .
 5. Povolte nebo zakažte možnost
  Odesílat společnosti Symantec anonymní data za účelem získání rozšířených informací ochrany před hrozbami
  .
 6. Pokud chcete povolit nebo zakázat odesílání určitých typů dat, například hodnocení souboru, klikněte na možnost
  Více možností
  .
 7. Pokud se účastníte programu vlastní analýzy společnosti Symantec, zaškrtněte políčko
  Odesílat společnosti Symantec data s údaji o klientech za účelem vlastní analýzy
  .
  Pokud tuto možnost vyberete, budou společnosti Symantec odesílána neanonymní data. Vyberte ji pouze v případě, že se účastníte programu vlastní analýzy společnosti Symantec a chcete s ní sdílet údaje o klientech.
 8. Klikněte na tlačítko
  OK
  .
V klientech se systémem Mac můžete také zakázat odesílání dat systému IPS. Viz následující článek: