Vysvětlení shromažďování dat serveru a odesílání dat z klientů a jejich důležitosti pro zabezpečení sítě

Ve výchozím nastavení odesílají klienti aplikace
Symantec Endpoint Protection
a samotná aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
společnosti Symantec některé typy anonymních informací. Klienti mohou také společnosti Symantec odeslat neanonymní data, aby jim byla poskytnuta vlastní analýza. Můžete určit, zda mají klienti nebo aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
odesílat informace či nikoli.
Data serveru i odesílání dat z klientů mají zásadní význam pro zlepšení zabezpečení sítě.
Co je shromažďování dat serveru?
Data serveru jsou součástí informací, které společnosti Symantec pomáhají stanovit a zlepšit účinnost technologií zjišťování.
Aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
odesílá společnosti Symantec následující typy anonymních informací:
 • Informace o licencích, které obsahují data týkající se názvu, verze, jazyka a nároku na licence.
 • Používání funkcí ochrany aplikace
  Symantec Endpoint Protection
 • Informace o konfiguraci aplikace
  Symantec Endpoint Protection
  . Tyto informace obsahují informace o operačním systému, konfiguraci hardwaru a softwaru serveru, velikosti procesoru, množství paměti a verzi softwaru a funkcích instalovaných balíčků.
Nastavení odesílání dat na server lze změnit během instalace, případně lze nastavení změnit na kartě
Vlastnosti umístění > Shromažďování dat na serveru
v konzoli.
Společnost Symantec doporučuje vždy ponechat shromažďování dat serveru povolené.
Co je anonymní odesílání dat z klientů?
Klienti aplikace
Symantec Endpoint Protection
automaticky odesílají středisku Symantec Security Response anonymní informace o zjištěných položkách, síti a konfiguraci. Společnost Symantec používá tyto anonymní informace k vyřešení nových a měnících se hrozeb a také ke zlepšení výkonu produktů. Anonymní data nelze přímo spojit s konkrétním uživatelem.
Informace o zjištěných položkách, které klienti odesílají, obsahují informace o položkách zjištěných ochranou před viry, prevenci narušení, funkci SONAR a zjištění hodnocení souborů.
Data odesílaná z klientů systému Mac neobsahují odesílaná data funkce SONAR nebo hodnocení souborů. Klienti pro systém Linux nepodporují odesílání dat z klientů.
Anonymní informace, které klienti odešlou společnosti Symantec, vám poskytnou tyto výhody:
 • zvýšení zabezpečení sítě,
 • optimalizace výkonu produktu.
V některých případech se však můžete rozhodnout, že chcete klientům zakázat odesílání některých informací. Například podnikové zásady mohou zabránit klientských počítačům v odesílání jakýchkoli síťových informací mimo podnik. Místo zakázání odesílání všech typů informací z klientů je vhodnější zakázat jeden typ odesílání informací, například odesílání informací o síti.
Společnost Symantec doporučuje ponechat odesílání informací z klientů vždy povolené. Zakázání odesílání informací může narušit rychlejší vyřešení zjištění falešného poplachu v aplikacích, které jsou používány výhradně ve vaší organizaci. Bez informací o výskytu malwaru ve vaší organizaci může reakce produktu a společnosti Symantec na hrozby trvat delší dobu.
Co je neanonymní odesílání dat z klientů?
Můžete se rozhodnout, že společnosti Symantec odešlete neanonymní informace z klientů. Tento typ informací umožňuje získat přehled o problémech se zabezpečením, který společnosti Symantec pomůže doporučit řešení na míru.
 • Tuto možnost je vhodné vybrat, pouze pokud vaše firma využívá program dodávaný společností Symantec s možností vlastní analýzy.
 • Ve výchozím nastavení není možnost povolena.
Záležitosti týkající se ochrany osobních údajů
Společnost Symantec maximálně usiluje o to, aby data odesílaná z klientů zůstala anonymní.
 • Jsou odesílány pouze podezřelé spustitelné soubory.
 • Z název cest jsou odstraněna uživatelská jména.
 • Počítače a podniky jsou identifikovány pomocí jedinečných anonymních hodnot.
 • Adresy IP jsou použity pro zeměpisné umístění a poté jsou odstraněny.
Další informace o ochraně osobních údajů naleznete v následujícím dokumentu:
Záležitosti týkající se využití šířky pásma
Aplikace
Symantec Endpoint Protection
minimalizuje vliv odesílání dat z klientů v šířce pásma vaší sítě.
Pomocí protokolu aktivity klientů můžete zobrazit typy odeslaných informací z klientských počítačů a sledovat využití šířky pásma.