Přidání a vyzkoušení pravidla, které blokuje soubor DLL

Můžete požadovat, aby uživatel nemohl otevřít určitou aplikaci. Jednou metodou blokování otevření aplikace uživatelem je zablokování souboru DLL, který aplikace používá k spouštění. Pro zablokování souboru DLL můžete vytvořit pravidlo, které blokuje spuštění souboru DLL. Když se pak uživatel pokouší otevřít aplikaci, nemůže ji otevřít.
Například soubor Msvcrt.dll obsahuje kód programu, který se používá ke spouštění různých aplikací systému Windows, například Microsoft WordPad. Pokud přidáte pravidlo, které na klientském počítači blokuje soubor Msvcrt.dll, nebudete moci aplikaci Microsoft WordPad otevřít
Některé aplikace, které jsou zapsány jako „bezpečnostně citlivé“ mohou interpretovat injekci DLL jako škodlivou akci. Učiňte protiopatření k zablokování injekce nebo odstranění souboru DLL.
 1. Chcete-li přidat pravidlo, které blokuje knihovnu DLL, otevřete zásady řízení aplikací a v podokně
  Řízení aplikací
  klikněte na tlačítko
  Přidat
  .
 2. V dialogovém okně
  Sady pravidel ovládání aplikací
  v seznamu
  Pravidla
  klikněte na možnost
  Přidat > Přidat pravidlo
  .
 3. Na kartě
  Vlastnosti
  do textového pole
  Název pravidla
  zadejte text
  Blokovat otevření aplikace Microsoft WordPad uživatelem
  .
 4. Napravo od příkazu
  Použít toto pravidlo pro následující procesy
  klikněte na tlačítko
  Přidat
  .
 5. V dialogovém okně
  Přidání definice procesu
  v části
  Shodující se název procesů
  zadejte
  C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe
  a pak klikněte na tlačítko
  OK
  .
 6. V dialogovém okně
  Sady pravidel ovládání aplikací
  v seznamu
  Pravidla
  klikněte na možnost
  Přidat > Přidat podmínku > Pokusy o načtení souborů DLL
  .
 7. Na kartě
  Vlastnosti
  do textového pole
  Popis
  zadejte
  dll blokována
  .
 8. Napravo od příkazu
  Použít pro následující soubory DLL
  klikněte na tlačítko
  Přidat
  .
 9. V dialogovém okně
  Přidání definice souboru DLL
  do textového pole v okně skupiny
  Název odpovídajícího souboru DLL
  zadejte
  MSVCRT.dll
  a pak klikněte na tlačítko
  OK
  .
 10. V dialogovém okně
  Sady pravidel ovládání aplikací
  na kartě
  Akce
  klikněte na možnosti
  Blokovat přístup
  ,
  Povolit protokolování
  a
  Upozornit uživatele
  .
 11. V části
  Upozornit uživatele
  zadejte
  Není možné spustit aplikaci WordPad
  .
 12. Dvakrát klikněte na tlačítko
  OK
  a přiřaďte zásady ke skupině klientských počítačů.
  Vyzkoušejte pravidlo.
 13. Chcete-li přidat pravidlo, které blokuje knihovnu DLL, zkuste v klientském počítači otevřít program Microsoft WordPad.