Přidání a vyzkoušení pravidla, které ukončí proces

Program Process Explorer je nástroj, který zobrazuje procesy DLL, které jsou otevřené nebo načtené, a jaké zdroje procesy používají. Pomocí průzkumníku procesů lze rovněž ukončit proces. Můžete přidat pravidlo pro ukončení průzkumníku procesů, pokud uživatel používá průzkumník procesů k ukončení aplikace Kalkulačka.
 1. Chcete-li přidat pravidlo, které ukončí proces, otevřete Zásady řízení aplikací a v podokně
  Řízení aplikací
  klikněte na tlačítko
  Přidat
  .
 2. V dialogovém okně
  Sady pravidel ovládání aplikací
  v seznamu
  Pravidla
  klikněte na možnost
  Přidat > Přidat pravidlo
  .
 3. Na kartě
  Vlastnosti
  do textového pole
  Název pravidla
  zadejte
  Ukončit průzkumník procesů, pokud se pokouší ukončit calc.exe
  .
 4. Napravo od příkazu
  Použít toto pravidlo pro následující procesy
  klikněte na tlačítko
  Přidat
  .
 5. V dialogovém okně
  Přidání definice procesu
  v části
  Shodující se název procesů
  zadejte
  procexp.exe
  a pak klikněte na tlačítko
  OK
  .
 6. V dialogovém okně
  Sady pravidel ovládání aplikací
  v seznamu
  Pravidla
  klikněte na možnost
  Přidat > Přidat podmínku > Pokusy ukončení procesu
  .
 7. Na kartě
  Vlastnosti
  do textového pole
  Popis
  zadejte
  dll zastavena
  .
 8. Napravo od příkazu
  Použít toto pravidlo pro následující procesy
  klikněte na tlačítko
  Přidat
  .
 9. V dialogovém okně
  Přidání definice procesu
  do textového pole v okně skupiny
  Shodující se název procesu
  zadejte
  calc.exe
  a pak klikněte na tlačítko
  OK
  .
 10. V dialogovém okně
  Sady pravidel ovládání aplikací
  na kartě
  Akce
  klikněte na příkazy
  Ukončit proces
  ,
  Povolit protokolování
  a
  Upozornit uživatele
  .
 11. V části
  Upozornit uživatele
  zadejte
  Pokud se pokusíte ukončit kalkulačku z průzkumníku procesů, průzkumník procesů bude ukončen
  .
 12. Dvakrát klikněte na tlačítko
  OK
  a přiřaďte zásady ke skupině.
  Vyzkoušejte pravidlo.
 13. Chcete-li otestovat pravidlo, které ukončí proces, stáhněte a spusťte v klientském počítači bezplatnou verzi Průzkumníka procesů z následující adresy URL:
 14. V systému Windows otevřete aplikaci Kalkulačka.
 15. Otevřete průzkumník procesů.
 16. V okně
  Průzkumník procesů
  klikněte pravým tlačítkem na proces
  calc.exe
  a pak klikněte na možnost
  Ukončit proces
  .
  Průzkumník procesů je ukončen.