Zabránění uživatelům v zápisu do určitého souboru

Můžete požadovat, aby uživatelé mohli soubor zobrazit, ale nikoli jej upravovat. Soubor například může obsahovat finanční údaje, které by si měli zaměstnanci prohlédnout, ale neupravovat je.
Můžete vytvořit pravidlo Řízení aplikací a zařízení, které poskytne uživatelům přístup k souboru pouze pro čtení. Můžete například přidat pravidlo, které vám umožní otevřít textový soubor v aplikaci Notepad, ale neumožní vám jej upravovat.
 1. Chcete-li přidat pravidlo, které zabrání uživatelům v zápisu do určitého souboru, otevřete Zásady řízení aplikací a v podokně
  Řízení aplikací
  klikněte na tlačítko
  Přidat
  .
 2. V dialogovém okně
  Sady pravidel ovládání aplikací
  v seznamu
  Pravidla
  klikněte na možnost
  Přidat > Přidat pravidlo
  .
 3. Na kartě
  Vlastnosti
  do textového pole
  Název pravidla
  zadejte
  1.txt in c read allowed write terminate
  .
 4. Napravo od příkazu
  Použít toto pravidlo pro následující procesy
  klikněte na tlačítko
  Přidat
  .
 5. V dialogovém okně
  Přidání definice procesu
  v části
  Shodující se název procesů
  zadejte
  notepad.exe
  a pak klikněte na tlačítko
  OK
  .
 6. V dialogovém okně
  Sady pravidel ovládání aplikací
  v seznamu
  Pravidla
  klikněte na možnost
  Přidat > Přidat podmínku > Pokusy o přístup k souborům nebo složkám
  .
 7. Na kartě
  Vlastnosti
  do textového pole
  Popis
  zadejte
  file access launched
  .
 8. Napravo od příkazu
  Použít toto pravidlo pro následující procesy
  klikněte na tlačítko
  Přidat
  .
 9. V dialogovém okně
  Přidání definice souboru nebo složky
  do textového pole v okně skupiny
  Shodující se název souborů a složek
  zadejte
  c:\1.txt
  a pak klikněte na tlačítko
  OK
  .
 10. V dialogovém okně
  Sady pravidel ovládání aplikací
  na kartě
  Akce
  v okně skupiny
  Pokus o čtení
  vyberte možnost
  Povolit přístup
  a pak zaškrtněte možnosti
  Povolit protokolování
  a
  Upozornit uživatele
  .
 11. V části
  Upozornit uživatele
  zadejte
  čtení je povoleno
  .
 12. V okně skupiny
  Pokus o vytvoření, odstranění nebo zápis
  klikněte na příkazy
  Blokovat přístup
  ,
  Povolit protokolování
  a
  Upozornit uživatele
  .
 13. V části
  Upozornit uživatele
  zadejte
  Při zápisu bude aplikace Notepad ukončena
  .
 14. Dvakrát klikněte na tlačítko
  OK
  a přiřaďte zásady ke skupině klientských počítačů.
  Vyzkoušejte pravidlo.
 15. Chcete-li otestovat pravidlo, které uživatelům brání v zápisu do určitého souboru, otevřete v klientském počítači Průzkumník souborů, přejděte na disk c:\ a potom klikněte na možnost
  Soubor > Nový > Textový dokument
  .
  Pokud vytvoříte soubor pomocí aplikace Notepad, soubor bude pouze pro čtení.
 16. Přejmenujte soubor na 1.xt.
  Zajistěte, aby byl soubor uložen do složky na disku c:\.
 17. V aplikaci Notepad otevřete soubor c:\1.txt.
  Soubor můžete otevřít, ale nemůžete jej upravovat.