Zabránění uživatelům zapisovat do registru v klientských počítačích

Konkrétní klíč registru můžete chránit zabráněním přístupu uživatele nebo zabráněním úpravy uživatelem veškerých klíčů registru nebo hodnot v registru. Uživatelům můžete povolit zobrazit klíč registru, ale nikoli jeho přejmenování nebo úpravu.
Vyzkoušení funkčnosti:
 • Přidejte testovací klíč registru.
 • Přidejte pravidlo pro čtení, ale nikoli pro zápis klíče registru.
 • Zkuste přidat ke klíči registru novou hodnotu.
 1. Pokud chcete přidat test klíče registru, otevřete na klientském počítači editor registru otevřením příkazového řádku a zadáním příkazu
  regedit
  .
 2. V editoru registru rozbalte HKEY_LOCAL_MACHINE\Software a pak vytvořte nový klíč registru nazvaný test.
 3. Pokud chcete uživatelům zabránit v zápisu do registru v klientských počítačích, otevřete zásadu Řízení aplikací a v podokně
  Řízení aplikací
  klikněte na možnost
  Přidat
  .
 4. V dialogovém okně
  Sady pravidel ovládání
  aplikací v seznamu
  Pravidla
  klikněte na možnost
  Přidat > Přidat pravidlo
  .
 5. Na kartě
  Vlastnosti
  do textového pole
  Název pravidla
  zadejte
  HKLM_write_not_allowed_from_regedit
  .
 6. Napravo od příkazu
  Použít toto pravidlo pro následující procesy
  klikněte na tlačítko
  Přidat
  .
 7. V dialogovém okně
  Přidání definice procesu
  v části
  Název odpovídajícího procesu
  zadejte příkaz
  regedit.exe
  a potom klikněte na tlačítko
  OK
  .
 8. V dialogovém okně
  Sady pravidel ovládání aplikací
  v seznamu
  Pravidla
  klikněte na možnost
  Přidat > Přidat podmínku > Pokusy o přístup do registrů
  .
 9. Na kartě
  Vlastnosti
  do textového pole
  Popis
  zadejte
  přístup k registru
  .
 10. Napravo od příkazu
  Použít toto pravidlo pro následující procesy
  klikněte na tlačítko
  Přidat
  .
 11. V dialogovém okně
  Přidání definice klíče registru
  do textového pole
  Klíč registru
  zadejte
  HKEY_LOCAL_MACHINE\software\test
  a pak klikněte na tlačítko
  OK
  .
 12. V dialogovém okně
  Sady pravidel ovládání aplikací
  na kartě
  Akce
  v okně skupiny
  Pokus o čtení
  klikněte na příkazy
  Povolit přístup
  ,
  Povolit protokolování
  a
  Upozornit uživatele
  .
 13. V části
  Upozornit uživatele
  zadejte
  čtení je povoleno
  .
 14. V okně skupiny
  Pokus o vytvoření, odstranění nebo zápis
  klikněte na příkazy
  Blokovat přístup
  ,
  Povolit protokolování
  a
  Upozornit uživatele
  .
 15. V části
  Upozornit uživatele
  zadejte
  zápis je blokován
  .
 16. Dvakrát klikněte na tlačítko
  OK
  a přiřaďte zásady ke skupině.
  Vyzkoušejte pravidlo.
 17. Pokud chcete otestovat pravidlo, které vám brání v zápisu do registru, po použití zásady v klientském počítači v editoru registrů rozbalte HKEY_LOCAL_MACHINE\Software.
 18. Klikněte na klíč registru nazvaný test, který jste vytvořili dříve.
 19. Klikněte pravým tlačítkem na klíč test, klikněte na možnost
  Nový
  a pak klikněte na položku
  Hodnota řetězce
  .
  Nyní by vám nemělo být povoleno přidat novou hodnotu k testovacímu klíči registru.