Dodatky

Získání referenčních informací o porovnání vlastností klientů, nástrojích, možnostech příkazového řádku, instalačních nástrojích jiných výrobců
Tato část obsahuje porovnání klientských funkcí, nástroje, které jsou součástí aplikace Symantec Endpoint Protection, možnosti příkazového řádku klienta, instalace systému Windows s nástroji jiných výrobců a další.