O konfiguraci řetězců příkazů služby MSI

Instalační software aplikace Symantec Endpoint Protection používá k instalaci a zavedení balíky instalační služby systému Windows (MSI) 3.1 nebo novější. Pokud k zavedení balíčku použijete příkazový řádek, můžete přizpůsobit instalaci. Můžete použít standardní parametry instalační služby Windows Installer a funkce a vlastnosti specifické pro produkty Symantec.
Použití instalační služby systému Windows vyžaduje zvýšená oprávnění. Pokusíte-li se provést instalaci bez zvýšených oprávnění, dojde pravděpodobně k chybě instalace bez upozornění.
Inzerovaná funkce instalační služby společnosti Microsoft není podporována. Specifické funkce a vlastnosti souboru Setaid.ini mají přednost před specifickými funkcemi a vlastnosti služby MSI. U názvů funkcí a vlastností příkazů služby MSI se rozlišují malá a velká písmena.