Přidání počítačů do organizační jednotky a instalace softwaru

Do organizační jednotky můžete přidat počítače, do nichž se instalací GPO nainstaluje
Symantec Endpoint Protection
. Při restartování počítačů je zahájen proces instalace klientského softwaru. Při přihlášení uživatelů k počítačům je proces instalace klientského softwaru dokončen. Aktualizace zásad skupiny ale není okamžitá, takže může trvat, než se tato zásada rozšíří. Následující proces obsahuje příkazy, které můžete spustit na klientských počítačích a aktualizovat zásady na vyžádání.
 1. Pokud chcete přidat počítače do organizační jednotky pro instalaci softwaru, klikněte na hlavním panelu systému Windows na možnost
  Start > Všechny programy > Nástroje pro správu > Uživatelé a počítače služby Active Directory
  .
 2. V okně
  Uživatelé a počítače služby Active Directory
  ve stromové struktuře konzoly vyhledejte jeden nebo více počítačů, které chcete přidat do organizační jednotky vytvořené pro instalaci GPO.
  Počítače se nejdříve objeví v organizační jednotce
  Počítače
  .
 3. Přetáhněte počítače do organizační jednotky, kterou jste si zvolili nebo kterou jste vytvořili pro instalaci.
 4. Zavřete okno
  Uživatelé a počítače služby Active Directory
  .
 5. Pokud chcete na klientských počítačích aktualizovat GPO na vyžádání, přejděte do příkazového řádku v klientských počítačích.
 6. Zadejte příkaz
  gpupdate
  a stiskněte klávesu
  Enter
  .
  Po dokončení se v okně s příkazovým řádkem zobrazí zpráva, že byla aktualizace zásad úspěšně dokončena. Pokud se zobrazí chybová zpráva, další informace zjistíte podle pokynů na obrazovce.
 7. Zavřete okno s příkazovým řádkem.