Kopírování souboru Sylink.xml k vytvoření instalačního balíčku

Jakmile instalujete produkt
Symantec Endpoint Protection Manager
, vytvoří se soubor Sylink.xml pro každou skupinu klientů.
Symantec Endpoint Protection
klienti přečtou obsah tohoto souboru, aby věděli, který server pro správu spravuje klienta. Pokud instalujete klienta z instalačního souboru, který jste získali od společnosti Symantec, nainstalujete nespravované klienty. Soubor SYLINK.XML je možné do této složky zkopírovat před instalací, aby bylo možné nainstalovat spravované klienty.
Balíčky exportované s konzolou aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
jsou spravované a obsahují soubor SYLINK.XML. Chcete-li exportovat nový spravovaný balík, který lze nasadit pomocí funkce Group Policy Object, použijte Průvodce zavedením klienta. Klikněte na možnost
Uložit balíček
a na výzvu vyberte možnost
Samostatné soubory (vyžadováno pro .MSI)
.
Instalace klientů
Symantec Endpoint Protection
pomocí metody Uložit balíček
 1. Kopírování souboru SYLINK.XML do souborů instalace produktu za účelem vytvoření spravovaného instalačního balíku
 2. Z aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  vyexportujte soubor SYLINK.XML ze správné skupiny klientů a zkopírujte jej do počítače.
  Měli byste vytvořit alespoň jednu novou skupinu pomocí konzoly správy, než soubor SYLINK.XML vyexportujete. Pokud tak neučiníte, klienti se zobrazí ve výchozí skupině.
 3. Zkopírujte instalační složku z instalačního souboru, který jste stáhli do složky v počítači. Složka
  SEP
  obsahuje 32bitového klienta a složka
  SEPx64
  obsahuje 64bitového klienta.
  Instalační složku lze použít také pro nespravovaný balík klienta, který jste dříve vyexportovali jako samostatné soubory.
 4. Zkopírujte soubor SYLINK.XML do instalační složky. Na výzvu nahraďte stávající soubor SYLINK.XML.