Vlastnosti služby Centrum zabezpečení systému Windows

Během instalace klienta aplikace
Symantec Endpoint Protection
můžete upřesnit vlastnosti služby Centrum zabezpečení systému Windows (WSC). Tyto vlastnosti se vztahují pouze na nespravované klienty. U spravovaných klientů řídí tyto vlastnosti aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Tyto vlastnosti se vztahují pouze na systém Windows XP s aktualizací Service Pack 3. Nevztahují se na klienty používající systém Windows Vista nebo Windows 7 či novější, s výjimkou vlastnosti WSCAVUPTODATE.
Služba Centrum zabezpečení systému Windows byla v systému Windows 7/8 přejmenována na Centrum akcí a v systému Windows 10 na Zabezpečení a údržba.
Vlastnosti služby Centrum zabezpečení systému Windows
Vlastnost
Popis
WSCCONTROL=
hodnota
Slouží k řízení Střediska zabezpečení systému Windows, přičemž hodnota
val
představuje jednu z následujících hodnot:
 • 0: Neřídit (výchozí).
 • 1: Zakázat jednou při prvním zjištění.
 • 2: Vždy zakázat.
 • 3: Obnovit, je-li zakázáno.
WSCAVALERT=
hodnota
Slouží ke konfiguraci antivirových výstrah Střediska zabezpečení systému Windows, přičemž hodnota
val
představuje jednu z následujících hodnot:
 • 0: Povolit.
 • 1: Zakázat (výchozí).
 • 2: Neřídit.
WSCFWALERT=
hodnota
Slouží ke konfiguraci výstrah brány firewall Střediska zabezpečení systému Windows, přičemž hodnota
val
představuje jednu z následujících hodnot:
 • 0: Povolit.
 • 1: Zakázat (výchozí).
 • 2: Neřídit.
WSCAVUPTODATE=
hodnota
Slouží ke konfiguraci doby zastarání antivirových definic Střediska zabezpečení systému Windows, přičemž
hodnota
představuje jednu z následujících hodnot:
1 - 90: Počet dní (výchozí počet je 30).
DISABLEDEFENDER=
hodnota
Určuje, zda má být během instalace zakázána služba Windows Defender, kde hodnota
val
označuje některou z následujících hodnot:
 • 1: Zakázání služby Windows Defender (výchozí).
 • 0: Služba Windows Defender zůstane povolena.