Povolení serveru pro správu odesílat společnosti Symantec informace o klientech, u kterých došlo k chybě

Pokud u klientů aplikace
Symantec Endpoint Protection
nebo procesů třetích stran, které s klienty komunikují, dojde k chybě nebo se chovají neočekávaně, odešle klient protokol o události serveru společnosti Symantec. Tato informace obsahuje název produktu a verze, modul a další podrobnosti o chybě. Společnost Symantec tuto informaci využívá jako pomoc při řešení problémů s produktem.
Ve verzi 12.1.6 a starší bylo nutné fyzicky nebo vzdáleně přistupovat ke klientovi, abyste shromáždili protokoly a odeslali je technické podpoře, pokud to bylo vyžadováno.
Můžete také spustit příkaz
Odeslat protokoly společnosti Symantec
, který umožňuje ručně shromáždit data a protokoly klienta a odeslat je podpoře.
Pokud je tato funkce povolena a klient spustí aplikace, které se neustále hroutí, přidá se následující složka:
<instalační cesta>
\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\14.0\data\errmgmt\queue\incoming
Tato složka může zaplnit až 51+ GB, v závislosti na tom, jak často dochází k chybě a jak dlouho problém trvá.
 1. Pro povolení serveru pro správu odesílat společnosti Symantec informace o klientech, u kterých došlo k chybě
 2. V konzoli klikněte na možnost
  Správce
  >
  Servery
  >
  Lokální umístění (Můj web)
  >
  Upravit vlastnosti umístění
  .
 3. Na kartě
  Shromažďování dat
  se přesvědčte, zda je zaškrtnuta možnost
  Povolit klientům odesílat společnosti Symantec informace k řešení potíží za účelem urychlení řešení potíží s produktem
  , a poté klikněte na tlačítko
  OK
  .
 4. Na stránce
  Monitory
  > karta
  Stav příkazu
  vyberte řádek klienta, u kterého došlo k chybě, vyberte řádek, na kterém je uveden příkaz Odeslat protokoly společnosti Symantec, a klikněte na možnost
  Podrobnosti
  .
 5. V dialogovém okně
  Podrobnosti o stavu příkazu
  vyhledejte položku
  ID události
  ve sloupci
  Další podrobnosti
  .
 6. Ruční odesílání informací o klientovi systému Windows, u kterého došlo k chybě nebo neobvyklému chování, technické podpoře
 7. V konzoli vyhledejte na stránce
  Klienti
  skupinu, ve které se klient nachází, klikněte na možnost
  Klienti
  , zvolte klienta pravým tlačítkem a poté klikněte na možnost
  Spustit příkaz v počítačích
  >
  Odeslat protokoly společnosti Symantec
  .
 8. Klikněte na tlačítko
  Ano
  a poté na tlačítko
  OK
  .