Aktivace nebo import licence aplikace
Symantec Endpoint Protection

Průvodce aktivací licence můžete použít k následujícím úkonům:
 • aktivace nové placené licence,
 • převod zkušební licence na placenou licenci,
 • obnovení licence,
 • Kvůli počtu instalací nad povolený limit aktivujte dodatečné placené licence.
Podle potřeby můžete importovat a aktivovat licenci pomocí souboru nebo sériového čísla, které jste obdrželi od upřednostňovaného prodejce. Viz Vyhledávač partnerů
Průvodce aktivací licence můžete spustit z následujících míst:
 • Obrazovka Začínáme, která se zobrazí po instalaci produktu.
  K obrazovce Začínáme lze také získat přístup pomocí možnosti
  Nápověda > Stránka Začínáme
  .
 • Stránka
  Správce
  v konzole aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
Pokud licenci aktivujete nebo importujete prostřednictvím obrazovky Začínáme, můžete přejít ke kroku 3
 1. Aktivace nebo import licence aplikace
  Symantec Endpoint Protection
 2. V aplikaci
  Symantec Endpoint Protection Manager
  klikněte na položku
  Správce > Licence
  .
 3. V části
  Úlohy
  klikněte na tlačítko
  Aktivovat licenci
  .
 4. Klikněte na tlačítko
  Aktivovat novou licenci
  a poté klikněte na tlačítko
  Další
  . Pokud se vám tento panel nezobrazí, pokračujte dalším krokem.
 5. Na panelu
  Aktivace licence
  vyberte možnost, která odpovídá vaší situaci, a klepněte na tlačítko
  Další
  .
  Jednotlivé možnosti jsou popsány v následující tabulce:
  Možnost
  Popis
  Mám sériové číslo
  Sériové číslo licence jste mohli obdržet, když jste vy nebo váš upřednostňovaný prodejce licenci zakoupili. Pokud máte sériové číslo licence, vyberte tuto možnost.
  Pokud máte sériové číslo, vyberte možnost
  Mám soubor s licencí Symantec
  .
  Mám soubor licence společnosti Symantec (.slf)
  Ve většině případů obdržíte soubor s licencí Symantec (.slf) od společnosti Broadcom prostřednictvím e-mailu krátce po dokončení nákupního procesu. Soubor je připojen k e-mailu s upozorněním jako soubor .zip. Pokud jste obdrželi soubor .slf, vyberte tuto možnost.
  Před použitím k aktivaci licence produktu je třeba soubor .slf extrahovat ze souboru .zip.
  Soubor .slf obsahuje informace jedinečné pro vaši licenci. Abyste zabránili poškození souboru, neměňte jeho obsah. Soubor si můžete zálohovat zkopírováním.
 6. Na základě výběru v předchozím kroku postupujte jedním z následujících kroků:
  • Pokud jste zvolili možnost
   Mám sériové číslo
   , zadejte sériové číslo a klepněte na tlačítko
   Odeslat
   . Zkontrolujte zadané informace o přidané licenci a klepněte na tlačítko
   Další
   .
   Pro aktivaci licence s použitím sériového čísla musíte mít aktivní připojení k internetu a přístup na licenční server společnosti Symantec. Pokud je připojení úspěšné, načte se domovská stránka společnosti Symantec. Pokud se připojení nezdaří, viz následující:
  • Pokud jste vybrali možnost
   Mám soubor licence společnosti Symantec (.slf)
   , klikněte na tlačítko
   Přidat soubor
   . Vyhledejte a vyberte soubor .slf, který jste extrahovali ze souboru .zip přiloženého k e-mailu s oznámením od společnosti Symantec. Klepněte na tlačítko
   Otevřít
   a poté na tlačítko
   Další
   .
 7. Zadejte informace o kontaktní osobě technické podpory, primární kontaktní osobě a o vaší společnosti. Klepnutím potvrďte souhlas s prohlášením o odhalení a klepněte na položku
  Odeslat
  .
  Pokud jste tyto informace zadali při nákupu licence, daný panel se nezobrazí.
 8. Klikněte na tlačítko
  Dokončit
  .