Instalace klientů
Symantec Endpoint Protection
pomocí vzdálené instalace bez vyžádání

Vzdálené odeslání odešle klientský software na počítače, které určíte pomocí adresy IP nebo názvu počítače. Jakmile se balíček zkopíruje do cílového počítače, automaticky se nainstaluje. Uživatel počítače nemusí instalaci zahájit ani mít oprávnění správce.
Vzdálené odeslání zahrnuje následující úkoly:
 • Vyberte existující instalační balíček klienta, vytvořte nový instalační balíček nebo vytvořte balíček pro aktualizaci nastavení komunikace.
 • Pro nové instalační balíčky nakonfiguruje a vytvořte instalační balíček.
 • Vyberte počítače ve vaší síti, do kterých se má odeslat balíček aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
  Vzdálená instalace bez vyžádání najde počítače podle zadaného rozsahu adres IP nebo všechny počítače, které jsou viditelné procházením sítě.
  Chcete-li odeslat instalační balíčky do klientů systému Mac na kartě
  Procházení sítě
  , je třeba nainstalovat službu Bonjour na server
  Symantec Endpoint Protection Manager
  . Viz následující článek:
  Služba Bonjour nepodporuje sítě IPv6. Počítače Mac, ve kterých jsou povoleny pouze sítě IPv6, nemohou být na kartě
  Procházení sítě
  zobrazeny.
  Sítě IPv6 jsou podporovány od verze 14.2.
 • Aplikace
  Symantec Endpoint Protection Manager
  odešle software klienta na vybrané počítače.
  Instalace se v počítačích automaticky spustí, jakmile se balíček správně zkopíruje do cílového počítače.
Klienta systému Linux nelze nainstalovat pomocí vzdálené instalace bez vyžádání.
 1. Instalace klientů
  Symantec Endpoint Protection
  pomocí vzdálené instalace bez vyžádání
 2. V konzoli spusťte
  Průvodce zavedením klienta
  .
  Klikněte na možnost
  Nápověda > Stránka Začínáme
  a poté v části
  Požadované úlohy
  klikněte na možnost
  Instalace klientského softwaru do počítačů
  .
  V případě verze 12.1.x klikněte v nabídce
  Obvyklé úlohy
  na možnost
  Instalovat klienta
  .
 3. V
  Průvodci zavedením klienta
  proveďte následující úlohu:
  • Klepnutím na možnost
   Zavedení nového balíčku
   vytvořte nový instalační balíček a klepněte na tlačítko
   Další
   .
  • Klepnutím na možnost
   Zavedení existujícího balíčku
   použijte již vytvořený balíček, klikněte na příkaz
   Prohlížet
   a vyhledejte balíček k instalaci.
   Průvodce zavedením klienta načte balíček a přesměruje vás na panel
   Výběr počítače
   (krok 5).
  • Pod položkou
   Souhrn zavádění aktualizace komunikace
   zvolte, zda chcete aktualizovat nastavení komunikace klienta systému Windows nebo Mac v počítačích, ve kterých je již klient aplikace
   Symantec Endpoint Protection
   nainstalován. Postupujte podle pokynů na obrazovce a poté přejděte ke kroku 4.
   Pomocí této funkce lze převést nespravovaného klienta na spravovaného.
 4. U nového balíčku na panelu
  Vybrat skupinu a sady funkcí pro instalaci
  vyberte jednu z dostupných možností, které se liší v závislosti na typu instalačního balíčku. Klikněte na tlačítko
  Další
  .
  Chcete-li odinstalovat stávající bezpečnostní software v klientovi systému Windows, je nutné před spuštěním Průvodce zavedením klienta nakonfigurovat vlastní nastavení instalace klienta. Můžete také použít stávající instalační balíček klienta, který je konfigurován k povolení této funkce.
 5. Klikněte na položku
  Vzdálené odeslání
  a poté na tlačítko
  Další
  .
 6. Na panelu
  Výběr počítače
  najděte počítače pro příjem software pomocí jednoho z následujících způsobů.
  • Pokud chcete při hledání počítačů procházet síť, klepněte na možnost
   Procházet síť
   .
  • Pokud chcete najít počítače podle adresy IP nebo názvu počítače, klepněte na možnost
   Prohledávat síť
   a potom na možnost
   Hledat počítače
   .
  Můžete nastavit hodnotu časového limitu pro dobu, po kterou bude server provádět hledání.
 7. Klepnutím na tlačítko
  > >
  přidejte počítače do seznamu a na vyzvání ověřte s doménou či pracovní skupinou.
  Vzdálená instalace bez vyžádání vyžaduje zvýšená oprávnění. Je-li klientský počítač součástí služby Active Directory, měli byste použít účet správce domény.
 8. Klepnutím na možnost
  Další
  a na
  Odeslat
  odešlete klientský software na vybrané počítače.
  Jakmile panel
  Souhrn zavedení
  indikuje úspěšné zavedení, instalace na klientských počítačích začne automaticky.
  Dokončení instalace zabere několik minut.
 9. Klepněte na možnost
  Další
  a potom na možnost
  Dokončit
  .
 10. Na stránce
  Klienti
  potvrďte stav nainstalovaných klientů.
  Při nové instalaci aplikace
  Symantec Endpoint Protection
  se klientské počítače mohou v aplikaci
  Symantec Endpoint Protection Manager
  zobrazit až po restartu, který je proveden buď automaticky, nebo vámi či uživatelem.
Poté co vzdáleně nainstalujete instalační balíček klienta do klientů Mac, v klientském počítači je nutné ověřit, zda je schváleno rozšíření jádra. Schválení rozšíření jádra je požadováno pro úplné fungování aplikace
Symantec Endpoint Protection
a vzdálená instalace bez vyžádání nezobrazí výzvu ke schválení, pokud je schválení třeba. V systému Mac zkontrolujte systémovou předvolbu
Zabezpečení a soukromí
a klikněte na možnost
Povolit
.