Instalace klientů
Symantec Endpoint Protection
pomocí metody Uložit balíček

Pokud máte malý počet klientů, instalační balíček můžete do klientů zavést a nainstalovat pomocí metody Uložit balíček.
Funkce Uložit balíček slouží k vytvoření instalačních balíčků, které je možné ručně nainstalovat pomocí zaváděcího softwaru třetí strany nebo pomocí přihlašovacího skriptu.
Metoda Uložit balíček zahrnuje následující úlohy:
 • Proveďte konfiguraci a poté vytvořte instalační balíky klienta.
 • Uložte instalační balík do složky v počítači s aplikací
  Symantec Endpoint Protection Manager
  .
  Pro systém Windows může být instalační balík určen pro 32bitovou nebo 64bitovou verzi operačního systému. Instalační balík se skládá z jednoho souboru SETUP.EXE nebo sady souborů, mezi kterými je i soubor SETUP.EXE. Uživatelé počítačů často považují jeden soubor SETUP.EXE za jednodušší řešení.
Instalační balíčky klienta pro systémy Mac a Linux automaticky vyexportují formát souboru archivu
ZIP
. Aby bylo možné správně zachovat oprávnění souboru, měli byste soubor archivu rozbalit pomocí nativního archivačního programu, jako je například Mac
Archive Utility
, nebo pomocí příkazu
ditto
. K rozbalení souborů pro tyto operační systém nelze použít příkaz
pro rozbalení
v systému Mac, aplikaci třetí strany či aplikaci v systému Windows.
 1. Instalace klientů
  Symantec Endpoint Protection
  pomocí funkce Uložit balíček
 2. V konzoli spusťte
  Průvodce zavedením klienta
  .
  Klikněte na možnost
  Nápověda > Stránka Začínáme
  a poté v části
  Požadované úlohy
  klikněte na možnost
  Instalace klientského softwaru do počítačů
  .
 3. V
  Průvodci zavedením klienta
  proveďte následující úlohu:
  • Klikněte na možnost
   Zavedení nového balíčku
   a potom na možnost
   Další
   . Funkce Uložit balíček nainstaluje pouze nový instalační balík.
  • Klikněte na možnost
   Souhrn zavádění aktualizace komunikace
   , chcete-li aktualizovat nastavení komunikace klienta systému Windows nebo Mac v počítačích, ve kterých je již klient aplikace
   Symantec Endpoint Protection
   nainstalován. Postupujte podle pokynů na obrazovce a poté přejděte ke kroku 4.
 4. Vyberte jednu z dostupných možností, které se budou lišit v závislosti na typu instalačního balíčku, a poté klikněte na tlačítko
  Další
  .
  Chcete-li odinstalovat stávající bezpečnostní software v klientovi systému Windows, je nutné před spuštěním Průvodce zavedením klienta nakonfigurovat vlastní nastavení instalace klienta.
 5. Klepněte na možnost
  Uložit balíček
  a potom na možnost
  Další
  .
 6. Klepněte na tlačítko
  Procházet
  a přejděte ke složce, do které chcete balíček uložit.
  Informace k zavedení komunikační aktualizace balíčku nebo balíkům pro systémy Mac a Linux najdete v kroku Klikněte na tlačítko Další.
  Pro nové balíčky systému Windows zaškrtněte možnost
  Jeden soubor .exe (výchozí)
  nebo
  Samostatné soubory (potřebné pro soubor .MSI)
  .
  Pokud nepotřebujete samostatné soubory pro zaváděcí program třetí strany, použijte možnost
  Jeden soubor .exe
  .
 7. Klikněte na tlačítko
  Další
  .
 8. Zkontrolujte shrnutí nastavení, klikněte na tlačítko
  Další
  a na tlačítko
  Dokončit
  .
 9. Exportovaný balíček poskytněte uživatelům počítačů.
  Exportovaný balíček poskytněte uživatelům následujícími způsoby: e-mailem, uložte balíček do bezpečného sdíleného umístění nebo použijte program třetí strany.
 10. Potvrďte, zda uživatelé stáhli a nainstalovali klientský software, a potvrďte stav instalace klientů.
  Při nové instalaci aplikace
  Symantec Endpoint Protection
  se klientské počítače mohou v aplikaci
  Symantec Endpoint Protection Manager
  zobrazit až po restartu, který je proveden buď automaticky, nebo vámi či uživatelem. Klienti Mac po dokončení instalace automaticky zobrazí výzvu k restartu. Klienti pro systém Linux restart nevyžadují.