Automatické kompilování pro klienta
Symantec Endpoint Protection
pro systém Linux

(Pro verzi 14.3 MP1 a starší)
Instalační program
Symantec Endpoint Protection
pro Linux automaticky zkompiluje modul jádra Auto-Protect, když je jádro operačního systému nekompatibilní s předem zkompilovanými moduly jádra Auto-Protect. Program
Symantec Endpoint Protection
přinesl tuto funkci ve verzi 12.1.6.
Ke konci procesu instalace, pokud instalační program klienta nezjistí žádné aktivní moduly Auto-Protect, spustí automatický kompilátor za účelem kompilace kompatibilních modulů.
Funkce Auto-Protect dříve fungovala pouze v případě, kdy počítač s operačním systémem Linux spustil podporované jádro. Případně můžete modul jádra Auto-Protect zkompilovat ručně.
Předpoklady
Na počítači s klientem systému Linux musejí být k dispozici vývojové nástroje, aby automatická kompilace fungovala, například:
  • kernel-devel
  • kernel-source
  • linux-headers
  • build-essentials
  • „Vývojové nástroje“
Moduly jádra programu
Symantec Endpoint Protection
nemusí být úspěšně zkompilovány na těch jádrech systému Linux, jejichž zdroj byl změněn. Taková jádra systému Linux nejsou prostřednictvím této funkce podporována.
Použití automatické kompilace
Automatická kompilace se v případě potřeby automaticky spustí během instalace. Ke spuštění automatické kompilace není nutné provádět žádnou akci.
Pokud se proces automatické kompilace úspěšně dokončí, zobrazí se v okně terminálu následující:
Vytvoření modulů jádra funkce Auto-Protect ze zdrojového kódu bylo úspěšné
Vlastní ovladače pro symap a symev, které vytvoří proces automatické kompilace, obsahují v názvu souboru text
vlastní
. Soubor
sepfl-install.log
také potvrzuje, že automatická kompilace proběhla a byla úspěšná. Ve výchozím nastavení se tento soubor uloží do ~/.
Pokud se proces automatické kompilace nezdaří, funkce Auto-Protect se nainstaluje, ale zůstane zakázaná. V okně terminálu se zobrazí zpráva podobná následující:
Vytvoření modulů jádra funkce Auto-Protect ze zdrojového kódu se nezdařilo s následující chybou:
Číslo
Číslo
představuje číslo kódu chyby, který se liší. Informace o obdrženém kódu chyby naleznete v dokumentaci ke kompilátoru.