Začínáme s agentem systému Linux

Správce aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
vám možná povolil konfigurovat nastavení v klientovi systému Linux.
Postup, jak začít s agentem systému Linux (od verze 14.3 RU1)
Krok
Úloha
Popis
Krok 1
Nainstalujte aplikaci Symantec Agent for Linux.
Správce
Symantec Endpoint Protection Manager
vám poskytne instalační balíček pro spravovaného klienta nebo vám e-milem pošle odkaz k jeho stažení.
Krok 2
Zkontrolujte, zda agent systému Linux komunikuje s aplikací
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Pokud chcete potvrdit připojení k aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
, můžete spustit následující příkaz:
/usr/usr/lib/Symantec/status.sh
Krok 3
Ověřte, zda je spuštěna funkce Auto-Protect.
Pokud chcete zkontrolovat stav funkce Auto-Protect, spusťte následující příkaz:
sav info -a
Krok 4
Zkontrolujte, zda jsou definice aktuální.
Definice aktualizace LiveUpdate jsou k dispozici v následujícím umístění:
/opt/Symantec/sdcssagent/AMD/sef/definitions/
Postup, jak začít s klientem se systémem Linux (verze 14.3 MP1 a starší)
Krok
Úloha
Popis
Krok 1
Nainstalujte klienta systému Linux.
Správce
Symantec Endpoint Protection Manager
vám poskytne instalační balíček pro spravovaného klienta nebo vám e-milem pošle odkaz k jeho stažení.
Můžete také odinstalovat nespravovaného klienta, který s aplikací
Symantec Endpoint Protection Manager
žádným způsobem nekomunikuje. Primární uživatel počítače musí spravovat klientský počítač, aktualizovat software a aktualizovat definice. Nespravovaného klienta můžete převést na spravovaného.
Krok 2
Zkontrolujte, zda klient systému Linux komunikuje s aplikací
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Poklepejte na štít aplikace
Symantec Endpoint Protection
. Pokud klient úspěšně komunikuje s aplikací
Symantec Endpoint Protection Manager
, zobrazí se informace o serveru v části
Správa
vedle položky
Server
. Pokud vidíte hodnotu
Offline
, obraťte se na správce aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Pokud vidíte text
s vlastní správou
, pak je klient nespravovaný.
Ikona štítu také označuje stav správy i komunikace.
Krok 3
Ověřte, zda je spuštěna funkce Auto-Protect.
Poklepejte na štít aplikace
Symantec Endpoint Protection
. Stav funkce Auto-Protect se zobrazí v části
Stav
vedle položky
Auto-Protect
.
Můžete také zkontrolovat stav funkce Auto-Protect prostřednictvím rozhraní příkazového řádku:
sav info -a
Krok 4
Zkontrolujte, zda jsou definice aktuální.
LiveUpdate se automaticky spustí po dokončení instalace. Po poklepání na štít aplikace
Symantec Endpoint Protection
můžete ověřit, zda jsou definice aktualizované. Datum definic se zobrazí v části
Definice
. Ve výchozím nastavení pro klienta systému Linux běží aktualizace LiveUpdate každé čtyři hodiny.
Pokud se definice zdají zastaralé, můžete klepnutím na
LiveUpdate
spustit aktualizaci LiveUpdate ručně. Ke spuštění služby LiveUpdate můžete také použít rozhraní příkazového řádku:
sav liveupdate -u
Krok 5
Spusťte prověřování.
Ve výchozím nastavení spravovaný klient systému Linux prohledá všechny soubory a složky denně v 00:30. Ruční kontrolu však můžete spustit pomocí rozhraní příkazového řádku:
sav manualscan -s
cesta
Příkaz ke spuštění ručního prověřování vyžaduje oprávnění superuživatele.