Instalace aplikace Symantec Agent pro systém Linux nebo klienta aplikace
Symantec Endpoint Protection
pro systém Linux

(pro verzi 14.3 RU1 a novější)
Aplikaci Symantec Agent for Linux můžete nainstalovat přímo na zařízení se systémem Linux. Agenta systému Linux můžete z aplikace
Symantec Endpoint Protection Manager
zavést vzdáleně.
Pokud chcete nainstalovat aplikaci Symantec Agent for Linux, vytvořte v aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
instalační balíček, přeneste ho do zařízení se systémem Linux a spusťte instalační program. Instalační program nakonfiguruje nového agenta a zaregistruje ho v aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
.
Aplikace Symantec Agent for Linux 14.3 RU1 nemůže být spuštěna jako nespravovaný klient. Všechny spravované úlohy musejí být prováděny v aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
nebo v cloudové konzoli.
(pro verzi 14.3 RU1 a novější) Postup instalace aplikace Symantec Management Agent for Linux:
 1. V aplikaci
  Symantec Endpoint Protection Manager
  vytvořte a stáhněte instalační balíček.
 2. Přesuňte balíček
  LinuxInstaller
  do zařízení se systémem Linux.
 3. Nastavte soubor
  LinuxInstaller
  jako spustitelný:
  chmod u+x LinuxInstaller
 4. Spusťte instalační program:
  ./LinuxInstaller
  Příkaz je nutné spustit jako kořen.
  Pokud chcete zobrazit seznam možností instalace, spusťte příkaz
  ./LinuxInstaller -h
  .
 5. Pokud chcete ověřit instalaci, přejděte do umístění
  /usr/lib/symantec
  a spusťte příkaz
  ./status.sh
  , abyste ověřili, zda jsou moduly načteny a démony spuštěny:
  ./status.sh
  Symantec Agent for Linux verze: 14.3.450.1000
  Kontrola stavu aplikace Symantec Agent for Linux (SEPM)...
  Stav démona:
  cafagent spuštěn
  sisamdagent spuštěn
  sisidsagent spuštěn
  sisipsagent spuštěn
  Stav modulu:
  sisevt načten
  sisap načten
  Upozorňujeme, že
  stav komunikace
  je k dispozici pouze pro klienty spravované v cloudu.
(Pro verzi 14.3 MP1 a starší)
Nainstalujete nespravovaného nebo spravovaného klienta
Symantec Endpoint Protection
přímo do počítače LInux. Klienta Linux můžete z
Symantec Endpoint Protection Manager
vyřadit dálkově. Kroky instalace se podobají tomu, zda je klient spravovaný nebo nespravovaný.
Jediný způsob, jak nainstalovat spravovaného klienta, je pomocí instalačního balíčku, který jste vytvořili v aplikaci
Symantec Endpoint Protection Manager
. Nespravovaného klienta můžete konvertovat na spravovaného klienta, kdykloli prostřednictvím importování nastavení komunikace klient-server do klienta Linux.
Pokud není jádro operačního systému Linux kompatibilní s předkompilovaným modulem jádra funkce Auto-Protect, pokusí se instalační program zkompilovat kompatibilní modul jádra funkce Auto-Protect. V případě potřeby se automaticky spustí proces automatické kompilace. Je však možné, že instalační program nebude moci kompatibilní modul jádra funkce Auto-Protect zkompilovat. V takovém případě bude funkce Auto-Protect nainstalována, ale bude vypnuta. Další informace najdete v části:
Pro instalaci klienta
Symantec Endpoint Protection
na počítači Linux musíte mít oprávnění superuživatele. Postup používá k prokázání tohoto zvýšení úrovně privilegia
sudo
.
(Pro verzi 14.3 MP1 a starší) Postup instalace klienta aplikace
Symantec Endpoint Protection
pro systém Linux:
 1. Zkopírovat balík instalace, který jste vytvořili pro počítač Linux. Balík je soubor .zip .
 2. Na počítači Linux otevřete okno aplikace.
 3. Přejděte do složky instalace, použijte následující příkaz:
  cd /
  directory
  /
  Kde
  directory
  je název adresáře, do kterého zkopírujete soubor .zip.
 4. Extrahujte obsah souboru .zip do adresáře pojmenovaného
  tmp
  a použijte následující příkaz:
  unzip "
  InstallPackage
  " -d
  sepfiles
  Proměnná
  InstallPackage
  je úplný název souboru ZIP a proměnná
  sepfiles
  představuje cílovou složku, do které budou při procesu extrakce umístěny instalační soubory.
  Pokud cílová složka neexistuje, proces extrahování ji vytvoří.
 5. Pomocí následujícího příkazu přejděte na
  sepfiles
  :
  cd
  sepfiles
 6. Chcete-li správně nastavit povolení spuštění souboru
  install.sh
  , použijte následující příkaz:
  chmod u+x install.sh
 7. K instalování aplikace
  Symantec Endpoint Protection
  použijte vestavěný skript:
  sudo ./install.sh -i sudo ./install.sh -i
  V případě zobrazení výzvy zadejte heslo.
  Tento skript spustí instalaci komponentů
  Symantec Endpoint Protection
  . Výchozí adresář pro instalaci je následující:
  /opt/Symantec/symantec_antivirus
  Výchozí adresář pro LiveUpdate je následující:.
  /opt/Symantec/LiveUpdate/tmp
  Instalace se dokončí, když se výzva příkazu znovu zobrazí. Abyste instalaci dokončili, nemusíte provádět restart počítače.
(Pro verzi 14.3 MP1 a starší) Pokud chcete ověřit klientskou instalaci, klikněte na žlutý štítek aplikace
Symantec Endpoint Protection
a potom klikněte na možnost
Otevřít
Symantec Endpoint Protection
. Umístění žlutého štítku se liší podle verze Linux. Klientské uživatelské rozhraní zobrazí informace o verzi programu, definicí viru, stavu připojení serveru a správy.