Autorizace rozšíření systému pro aplikaci
Symantec Endpoint Protection
v systému macOS 10.15 a novějším

Požadování schválení rozšíření systému je nová funkce zabezpečení systému macOS 10.15. Aby aplikace
Symantec Endpoint Protection
zcela fungovala, je nutné povolit rozšíření systému.
Pokud chcete schválit rozšíření systému pro aplikaci
Symantec Endpoint Protection
během nastavování klienta aplikace
Symantec Endpoint Protection
, klikněte v dialogovém okně
Zabezpečení a ochrana osobních údajů
, na kartě
Obecné
v možnosti
Načítání systémového softwaru z aplikace „
Symantec Endpoint Protection
“ bylo zablokováno
na položku
Povolit
.